Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra konstrukcí působí na Fakultě stavební od jejího založení k 1. 1. 1997, avšak její původní pojmenování bylo Katedra průmyslového a pozemního stavitelství. Po rozdělení (vzniku Katedry pozemního stavitelství k 1. 10. 1998) se přejmenovala na Katedru konstrukcí. Vědecko-výzkumné i pedagogické zaměření Katedry konstrukcí se již od jejího založení orientuje na problematiku navrhování, posuzování a realizací ocelových, betonových, dřevěných a zděných konstrukcí u pozemních, průmyslových a inženýrských staveb.

Vedoucí Katedry konstrukcí:

  • (1997 – 2000) prof. Ing. Jiří Bradáč, DrSc.
  • (2000 – 2001) doc. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
  • (2001 – 2002) prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
  • (2002 – 2005) prof. Ing. Vladimír Tomica, CSc.
  • (2005 – 2015) prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
  • (2015 – dosud) prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.