Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra konstrukcí dlouhodobě spolupracuje s tuzemskými i zahraničními vědecko-výzkumnými organizacemi na řešení různých výzkumných úkolů. S ohledem na geografické umístění Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava je mnoho vědecko-výzkumných aktivit věnováno specifickým problémům stavebnictví regionu severní Moravy a Slezska – stavby na poddolovaném území, stavby na území s možnými vlivy povodní, sanace, rekonstrukce a údržba průmyslových objektů. Katedra konstrukcí se již od svého vzniku snaží rozvíjet spolupráci s praxí. V rámci této spolupráce nabízí Katedra konstrukcí především odbornou, posudkovou a poradenskou činnost. Systematicky se buduje laboratoř Katedry konstrukcí, která slouží především pro provádění experimentů a laboratorních analýz prováděných v rámci vědecko-výzkumných projektů, hospodářské činnosti a výuky.

Z historie katedry

Fotogalerie

Videogalerie