Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Cíle

Cílem studia navazujícím magisterském programu je připravit absolventa pro činnost ve stavebním průmyslu, pro které získá teoretické i odborné znalosti a dovednosti. Absolventi získají rozšířené znalosti a dovednosti v oblastech: navrhování, posuzování a realizace ocelových, betonových, dřevěných a kompozitních konstrukcí; zatížení stavebních konstrukcí; matematického modelování chování konstrukcí, chování konstrukcí v extrémních podmínkách, včetně požární odolnosti konstrukcí a sanace a rekonstrukce staveb.
Nově navrhovaný navazující magisterský studijní program Konstrukce staveb navazuje na specializaci Konstrukce staveb v rámci nově navrhovaného bakalářského programu B3607 Stavební inženýrství. Během třísemestrálního studia si absolvent výrazně rozšíří a prohloubí znalosti prakticky ve všech oblastech navrhování a posuzování pozemních a inženýrských konstrukcí, včetně mostů.

Absolvent

Absolvent se seznámí se způsoby navrhování konstrukcí pozemních, průmyslových i technologických staveb a mostů z železobetonu, předpjatého betonu, ale i z oceli a materiálů na bázi dřeva.
Všechny odborné předměty zabývající se návrhem a posuzováním stavebních konstrukcí jsou neodmyslitelně spjaty s teoretickými předměty, ve kterých absolventi získají praktické dovednosti pro provádění statických a dynamických výpočtů založených na Metodě konečných prvků a využití výpočetní techniky, včetně moderního softwaru. Absolventi se seznámí s pokročilým modelováním úloh statiky a dynamiky stavebních konstrukcí a také s automatizací statických posudků. Součástí studia jsou i předměty zabývající se mechanikou materiálů, pravděpodobnostními výpočty ve stavitelství a náročnými výpočetními systémy pro speciální úlohy.