Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava-Poruba
Telefon: 597 321 943
E-mail: sekretariat224.fast@vsb.cz


© 2019 VŠB-TU Ostrava