Foto
Děkan
prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
 
Foto
Proděkan pro vědu a výzkum
doc. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
 
Foto
Proděkan pro vnější vztahy
prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
 
 Foto
Proděkanka pro studium
Mgr. Lenka Jurčíková, Ph.D.
 
Foto
Proděkanka pro rozvoj
Ing. Kristýna Vavrušová, Ph.D.
  
Foto
Předseda akademického senátu
doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.