VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava FAST Fakulta stavební
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Datum vystavení: 07. 01. 2019, datum sejmutí: 23. 01. 2019
Adresát: Pavla Skaláková
Zadal: Bc. Emilie Juřicová
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Datum vystavení: 07. 01. 2019, datum sejmutí: 23. 01. 2019
Adresát: Terézia Kováčová
Zadal: Bc. Emilie Juřicová
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Datum vystavení: 02. 01. 2019, datum sejmutí: 18. 01. 2019
Adresát: Kateřina Jehlářová
Zadal: Ing. Silvie Štanclová, Ph.D.
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Datum vystavení: 02. 01. 2019, datum sejmutí: 18. 01. 2019
Adresát: Tomáš Novák
Zadal: Bc. Emilie Juřicová
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Datum vystavení: 02. 01. 2019, datum sejmutí: 18. 01. 2019
Adresát: Kateřina Maderová
Zadal: Bc. Emilie Juřicová