Náhradní způsob doručování písemností

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Datum vystavení: 16. 05. 2018, datum sejmutí: 01. 06. 2018
Adresát: Tomáš Oravec
Zadal: Bc. Emilie Juřicová

© 2018 VŠB-TU Ostrava