Náhradní způsob doručování písemností

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Datum vystavení: 20. 02. 2018, datum sejmutí: 08. 03. 2018
Adresát: Ondřej Duda
Zadal: Bc. Emilie Juřicová

© 2018 VŠB-TU Ostrava