VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava FAST Fakulta stavební
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Datum vystavení: 06. 11. 2018, datum sejmutí: 07. 12. 2018
Adresát: Elizaveta Kuznetsova
Zadal: Šárka Černá