Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní specializace Dopravní stavby

O studijním programu

V rámci bakalářského studijního programu Stavební inženýrství, specializace Dopravní stavby, jsou studenti připravováni pro uplatnění v oblasti dopravního stavitelství v širokém spektru činností při projektování, výstavbě, údržbě i správě dopravních staveb a objektů (silnice, dálnice, mosty, městské komunikace, křižovatky, železniční tratě, stanice a vlečky, stavby pro hromadnou dopravu, aj.). Dále pak v oblasti dopravního inženýrství se zaměřuje příprava studentů na stavební bezpečnostní prvky, prvky řízení a organizace dopravy, modelování a simulace v dopravě, apod. Absolventi bakalářského studijního programu Stavební inženýrství, specializace Dopravní stavby, mohou pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu Dopravní stavby.
Detailní informace
Fakulta Fakulta stavební
Studijní program Stavební inženýrství
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S01
Název specializace česky Dopravní stavby
Název specializace anglicky Transport Constructions
Standardní délka studia 4 roky
Katedra Katedra dopravního stavitelství
Zodpovědná osoba prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Stavebnictví
Klíčová slova křižovatky
místní komunikace
dopravní inženýrství
silnice
železnice