Bakalářské programy

Architektura a stavitelství
Bakalářský studijní program Architektura a stavitelství poskytuje první stupeň architektonického vzdělání. Těžiště výuky je postaveno na ateliérové tvorbě, při současném zvládnutí všech základních stavebně technických předmětů. Nedílnou součástí výuky jsou i předměty architektonicko výtvarné a humanitní. Studijní program je orientován na zvládnutí projekčního řemesla a možnost uplatnění v praxi, ale i na možnost pokračování studia v navazujícím magisterském studijním programu a získání...
Zjistěte více
Stavební inženýrství
Bakalářský studijní program Stavební inženýrství poskytuje univerzální stavební vzdělání, které se zaměřuje na problematiku konstrukcí staveb, geotechniku a podzemní stavitelství, městské stavitelství a inženýrství, přípravu a realizaci staveb, dopravní stavby, facilty management, stavební hmoty a diagnostiku staveb, prostředí staveb.
Absolventi tohoto studijního programu naleznou uplatnění v přípravě výstavby, v projekčních a realizačních firmách, na stavebních úřadech.
Zjistěte více