Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní specializace Městské inženýrství

O studijním programu

Obor Městské inženýrství je zaměřený na problematiku veřejné infrastruktury, tj. technické a dopravní infrastruktury, veřejných prostranství a občanského vybavení města. Obor poskytuje studentům ucelený soubor znalostí z teorie stavby měst a sídel, technické infrastruktury a ekonomické oblasti. Obor je rozdělen na dvě specializace a mimo téma městského inženýrství je obor zaměřen také na správu majetku a provoz budov.

Profese

 • Stavbyvedoucí
 • Výzkumný a vývojový pracovník
 • Projektant pozemních staveb
 • Technický dozor investora
 • Stavební dozor
 • Projektant
 • Pracovník projekční kanceláře
 • Pracovník ve státní správě

Dovednosti

 • Navrhování a posuzování inženýrských konstrukcí
 • Liniové stavby
 • Navrhování a posuzování betonových konstrukcí
Detailní informace
Fakulta Fakulta stavební
Studijní program Stavební inženýrství
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S04
Název specializace česky Městské inženýrství
Název specializace anglicky Municipal Engineering
Standardní délka studia 4 roky
Katedra Katedra městského inženýrství
Zodpovědná osoba prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Stavebnictví
Klíčová slova technická infrastruktura
urbanismus
regenerace ploch
územní plánování
typologie staveb