Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní specializace Produktový design

O studijním programu

Ve třech semestrech specializace Produktový design získáš znalosti a dovednosti z oblasti volného 3D modelování (Rhinoceros), generování fotorealistických vizualizací (software V-Ray for Rhino), vektorové a bitmapové grafiky (textury pro rendering a postery prezentující semestrální a klauzurní projekty), tvorby generativních modelů (software Grasshopper for Rhino), aplikace metody konečných prvků (software Ansys Workbench a Ansys Discovery Live – topologická optimalizace), parametrického 3D modelování v CAD systémech (Autodesk Inventor/SolidWorks), výroby prototypů a modelů aditivních technologií, ergonomie a somatografie, aktuálního dění v produktovém designu atd. V průběhu studia se blízce seznámíš s nejmodernějšími technologiemi 3D tisku plastů, kompozitů i kovů, viz https://protolab.cz/. Jako absolvent specializace Produktový design budeš schopen samostatně tvořit, uplatnit se ve vývojových týmech, na vysoké úrovni komunikovat s konstruktéry a výpočtáři atd.

Studijní plány

Fakulta Fakulta strojní
Studijní program Průmyslový design
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S01
Název specializace Produktový design
Standardní délka studia 4 roky
Katedra Katedra aplikované mechaniky
Zodpovědná osoba prof. Ing. Radim Halama, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Umění
Strojírenství, technologie a materiály
Architektura a urbanismus
Klíčová slova Metrologie
produktový design
rapid prototyping
CAD a MKP
průmyslový design