Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Architektura a stavitelství

O studijním programu

Bakalářský studijní obor Architektura a stavitelství poskytuje první stupeň architektonického vzdělání. Těžiště výuky je postaveno na ateliérové tvorbě, při současném zvládnutí všech základních stavebně technických předmětů. Nedílnou součástí výuky jsou i předměty architektonicko výtvarné a humanitní. Studijní obor je orientován na zvládnutí projekčního řemesla a možnost uplatnění v praxi, ale i na možnost pokračování studia v navazujícím magisterském studijním oboru a získání plnohodnotného architektonického vzdělání. Nabyté pemzum technických znalostí umožňuje pokračovat v magisterském studiu i v jiných stavebních oborech. Absolvent po ukončení 4-letého bakalářského studijního oboru získá titul bakalář (Bc.).

Studijní plány

Fakulta Fakulta stavební
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0731A010004
Název programu Architektura a stavitelství
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra architektury
Garant prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Architektura a urbanismus
Klíčová slova Urbanismus
Stavební konstrukce
Dějiny architektury a urbanismu
Stavební materiály
Architektura