Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Stavební inženýrství

O studijním programu

Cílem studijního programu je výchova odborníků pro výzkumnou a vývojovou činnost v oblasti stavebnictví. Na základě zvolených studijních předmětů a tématu disertační práce se student zaměří na konkrétní oblast, ve které bude realizovat svoji badatelskou činnost, například na problémy statiky a dynamiky konstrukcí, rozvoj numerických metod pro modelování nosných i nenosných stavebních konstrukcí, na výzkumu konstrukcí z oceli, betonu, dřeva a kompozitních materiálů, na výzkum a vývoj stavebních materiálů a prvků, na vývoj výpočetních modelů materiálů, na výzkum vnitřního a vnějšího prostředí staveb a jejich vlivu na konstrukce a na problematiku zapojení staveb do širších funkčních celků, zejména do prostředí a infrastruktury měst a území.
Fakulta Fakulta stavební
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód programu P0732D260004
Název programu Stavební inženýrství
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra konstrukcí
Garant prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Stavebnictví
Klíčová slova prostředí staveb
městské inženýrství
stavebnictví
stavební hmoty
inženýrské stavby

Témata doktorských prací pro aktuální akademický rok 2023/2024

Stavební inženýrství

Geotechnika a podzemní stavitelství