Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Geotechnika a podzemní stavitelství

O studijním programu

Studium je zaměřeno do oblasti chování geomateriálů, geomechaniky, technologií realizace geotechnických, podzemních i hornických staveb korespondujících s vývojem digitalizace a smartifikace inženýrských konstrukcí (BIM technologie), chování geotechnických a podzemních konstrukcí vystavených mimořádným zatížením, rozvoje metod modelování různých typů geotechnických staveb a konstrukcí,environmentální geotechniku a problematiku energetické geotechniky spojenou s efektivním získáváním geotermální energie. Předpokládá se spolupráce studentů doktorského studia na vědecko-výzkumné činnosti garantující katedry. Tento studijní program je jedinečným samostatným studijním programem na vysokých školách v rámci České i Slovenské republiky.
Fakulta Fakulta stavební
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód programu P0732D260002
Název programu Geotechnika a podzemní stavitelství
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Garant doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Stavebnictví
Těžba a zpracování nerostných surovin
Klíčová slova Hornické stavitelství
Podzemní stavitelství
Geotechnika
Stabilita svahů
Geotermální energie

Témata doktorských prací pro aktuální akademický rok 2023/2024

Stavební inženýrství

Geotechnika a podzemní stavitelství