Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Stavební inženýrství - Dopravní stavby

O studijním programu

V rámci navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství - Dopravní stavby jsou studenti připravováni pro uplatnění v oblasti dopravního stavitelství v širokém spektru činností při projektování, výstavbě, údržbě i správě dopravních staveb a objektů (silnice, dálnice, mosty, městské komunikace, křižovatky, železniční tratě, stanice a vlečky, stavby pro hromadnou dopravu, aj.). Dále pak v oblasti dopravního inženýrství se zaměřuje příprava studentů na stavební bezpečnostní prvky, informatiku v dopravě, bezpečnostní audity, řízení a organizaci dopravy, modelování a simulace v dopravě, snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí, apod.
Fakulta Fakulta stavební
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0732A260011
Název programu Stavební inženýrství - Dopravní stavby
Standardní délka studia 1,5 roků
Garantující katedra Katedra dopravního stavitelství
Garant doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Stavebnictví
Doprava
Klíčová slova křižovatky
místní komunikace
dopravní inženýrství
silnice
železnice