Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Stavební inženýrství - Městské inženýrství

O studijním programu

Spousta uchazečů o vysokoškolské studium si možná pod stavební fakultou představí ryze technické obory a studia spojená s matematikou a fyzikou. Málokterý uchazeč však slyšel o oboru Městské inženýrství, které v sobě ukrývá problematiku rozhodování o umisťování staveb a řešení zásobování území vodou, elektřinou, plynem, odkanalizování, apod. Pro řešení těchto problémů je nutné znát různé technické i netechnické možnosti v území, skladbu a potřeby obyvatelstva i legislativu. Studijní program se zabývá také životním prostředím a krajinou. Pohled je zaměřen nejen na okolí budov, ale také do interiérů, kdy je nutné respektovat předpisy tak, aby se např. matka s dítětem v kočárku dopravila až k cíli a v cestě nebránil schod nebo úzké dveře. Jde tedy o velmi rozmanitý obor, jehož absolventi získávají zajímavá pracovní místa ve státním i soukromém sektoru. Velmi často se uplatňují i na vedoucích pozicích jako výrobní a obchodní ředitelé.
Fakulta Fakulta stavební
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0732A260015
Název programu Stavební inženýrství - Městské inženýrství
Standardní délka studia 1,5 roků
Garantující katedra Katedra městského inženýrství
Garant doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Stavebnictví
Klíčová slova technická infrastruktura
urbanismus
stavební právo
životní prostředí
veřejná infrastruktura