Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Stavební inženýrství - BIM inženýring

O studijním programu

Dvoulety magisterský program klade důraz na koordinaci procesů výstavby v informačním prostředí BIM v rámci digitalizace stavebnictví.
V přijímacím řízení na navazující studijní program se koná písemná zkouška, která je prominuta uchazeči, který na FAST VŠB-TUO absolvoval bakalářský studijní program v příbuzné specializaci s VSP ≥ 77,00 bodů. Pořadí uchazečů je dáno výší VSP nebo dosaženého bodového hodnocení v přijímací zkoušce.
Navazující magisterský program Stavební inženýrství - BIM inženýring (2 roky) navazuje na bakalářský program Stavební inženýrství (4 roky). Absolventi navazujícího magisterského programu mohou po složení přijímacích zkoušek dále pokračovat v doktorském studijním programu Stavební inženýrství, v jehož studijním profilu jsou zastoupeny předměty z oblasti informačního modelování/řízení staveb.
Fakulta Fakulta stavební
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0732A260029
Název programu Stavební inženýrství - BIM inženýring
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra městského inženýrství
Garant doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Stavebnictví
Klíčová slova projektování a řízení
management
facility management
BIM ve stavitelství