Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

  Bakalářské studijní programy

    • bez přijímací zkoušky,
    • přijetí na základě prospěchu (průměru ze všech předmětů) v druhém pololetí předposledního ročníku střední školy, 
    • maximální počet bodů za hodnocení prospěchu je 100 bodů,
    • podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022,
    • podávání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení ve studijním programu Architektura a stavitelství od 2. 7. 2022 do 31. 7. 2022,
    • podávání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení ve studijním programu Stavební inženýrství od 14. 4. 2022 do 31. 7. 2022,
    • podávání přihlášek do 3. kola přijímacího řízení od 8. 8. 2022 do 15. 9. 2022.

   

  Navazující magisterské studijní programy

  Studijní program Architektura a stavitelství

    • přijímací zkouška je složena ze tří částí: posouzení portfolia, talentová zkouška, ústní pohovor,
    • maximální počet bodů za všechny tři části přijímací zkoušky je 100 bodů,
    • minimum pro přijetí je 40 bodů,
    • prominutí talentové zkoušky absolventům bakalářského studia studijního programu Architektura a stavitelství VŠB – TUO na základě dosažení aritmetického průměru do hodnoty 1,80 z předmětů vyučovaných Katedrou architektury FAST VŠB – TUO,
    • termín konání přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení: 7. 6. 2022,
    • termín konání přijímací zkoušky pro 2. kolo přijímacího řízení: 5. 9. 2022.

   

  Studijní program Stavební inženýrství

    • přijímací zkouška formou písemného testu, zaměřeného na prověření znalostí z odborných předmětů bakalářského studia konkrétního studijního oboru,
    • maximální počet bodů je 100 bodů,
    • minimum pro přijetí je 40 bodů,
    • prominutí přijímací zkoušky absolventům bakalářského studia FAST VŠB – TUO na základě absolvování stejného nebo příbuzného studijního oboru a dosažení VSP ≥ 77,00 bodů,
    • termín konání přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení: 8. 6. 2022,
    • termín konání přijímací zkoušky pro 2. kolo přijímacího řízení: 12. 9. 2022.

   

  Termíny společné pro oba studijní programy:

    • podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022,
    • podávání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení od 14. 4. 2022 do 31. 7. 2022.

   

  Termíny společné pro všechny studijní programy

    • termín vydání rozhodnutí: do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí či nepřijetí ke studiu,
    • termín vydání rozhodnutí o případném odvolání: do 30 dnů ode dne doručení odvolání, 
    • termín pro možnost nahlédnutí uchazeče do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu: do 30 dnů od data rozhodnutí o přijetí či nepřijetí,
    • termín ukončení přijímacího řízení (pro všechna kola přijímacího řízení, včetně lhůt na odvolání): 30. 10. 2022.

   Výsledky písemného testu 12.9.2022