Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Bakalářské studijní programy

 • bez přijímací zkoušky,
 • přijetí na základě prospěchu (průměru ze všech předmětů) v druhém pololetí předposledního ročníku střední školy,
 • maximální počet bodů za hodnocení prospěchu je 100 bodů,
 • podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023,
 • podávání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení ve studijním programu Architektura a
 • stavitelství od 11. 7. 2023 do 31. 7. 2023,
 • podávání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení ve studijním programu Stavební inženýrství
 • od 11. 4. 2023 do 31. 7. 2023,
 • podávání přihlášek do 3. kola přijímacího řízení ve studijním programu Architektura a
 • stavitelství od 1. 9. 2023 do 15. 9. 2023,
 • podávání přihlášek do 3. kola přijímacího řízení ve studijním programu Stavební inženýrství
 • od 8. 8. 2023 do 15. 9. 2023.

Navazující magisterské studijní programy

Studijní program Architektura a stavitelství

 • přijímací zkouška je složena ze tří částí: posouzení portfolia, talentová zkouška, ústní pohovor,
 • maximální počet bodů za všechny tři části přijímací zkoušky je 100 bodů,
 • minimum pro přijetí je 40 bodů,
 • prominutí talentové zkoušky absolventům bakalářského studia studijního programu
 • Architektura a stavitelství VŠB – TUO na základě dosažení aritmetického průměru do hodnoty 1,80 z předmětů vyučovaných Katedrou architektury FAST VŠB – TUO,
 • termín konání přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení: 6. 6. 2023,
 • termín konání přijímací zkoušky pro 2. kolo přijímacího řízení: 12. 9. 2023.

Studijní program Stavební inženýrství

 • přijímací zkouška formou písemného testu, zaměřeného na prověření znalostí z odborných předmětů bakalářského studia konkrétního studijního oboru,
 • maximální počet bodů je 100 bodů,
 • minimum pro přijetí je 40 bodů,
 • prominutí přijímací zkoušky absolventům bakalářského studia FAST VŠB – TUO na základě absolvování stejného nebo příbuzného studijního oboru a dosažení VSP ≥ 77,00 bodů,
 • termín konání přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení: 7. 6. 2023,
 • termín konání přijímací zkoušky pro 2. kolo přijímacího řízení: 5. 9. 2023.

Termíny společné pro oba studijní programy:

 • podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení od 2. 11. 2022 do 31. 3. 2023,
 • podávání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení od 11. 4. 2023 do 31. 7. 2023.

Termíny společné pro všechny studijní programy

 • termín vydání rozhodnutí: do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí či nepřijetí ke studiu,
 • termín vydání rozhodnutí o případném odvolání: do 30 dnů ode dne doručení odvolání,
 • termín pro možnost nahlédnutí uchazeče do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu: do 30 dnů od data rozhodnutí o přijetí či nepřijetí,
 • termín ukončení přijímacího řízení (pro všechna kola přijímacího řízení, včetně lhůt na odvolání): 31. 10. 2023.

Výsledky písemného testu