VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava FAST Fakulta stavební

Fakulta stavební

Typ studia Jazyk výuky Termín Přijímací řízení
bakalářské čeština 01. 12. 2018 - 31. 03. 2019 1. kolo
bakalářské angličtina 01. 12. 2018 - 31. 03. 2019 1. kolo
navazující magisterské čeština 01. 12. 2018 - 30. 04. 2019 1. kolo
navazující magisterské angličtina 01. 12. 2018 - 30. 04. 2019 1. kolo
doktorské čeština 01. 10. 2018 - 30. 11. 2018 2. kolo
doktorské angličtina 01. 10. 2018 - 30. 11. 2018 2. kolo