Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Metody ověřování bezpečnostních kritérií geologického úložiště vysoko aktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva
Kód
TK03010064
Řešitel
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2023
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
THÉTA (2018-2031)
Předmět výzkumu
Vývoj hlubinného úložiště (HÚ) je v gesci Správy úložišť radioaktivních odpadů. Ta shromažďuje s pomocí řady subdodavatelů podklady potřebné pro výběr konečné lokality úložiště a pro konstrukci úložného systému. Všechny tyto informace je třeba zpracovat do technických návrhů podpořených bezpečnostními průkazy shrnutými do bezpečnostní dokumentace. Tuto dokumentaci musí posoudit orgány zodpovědné za vydání potřebných povolení a licencí k uvedení úložiště do provozu (např. územního rozhodnutí, stavebního povolení, povolení provozu), především Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Cílem projektu je vypracovat metodiku usnadňující posouzení, zda provozovatelem navržená řešení jsou dostatečně bezpečná v souladu s platnými legislativními požadavky.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam