Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vliv materiálových vlastností vysokopevnostních ocelí na trvanlivost inženýrských staveb a mostů
Kód
GA21-14886S
Řešitel
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2024
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Standardní projekty
Předmět výzkumu
Cílem projektu je získat nové poznatky o materiálových vlastnostech, životnosti a spolehlivosti vybraných typů nosných konstrukčních prvků vyrobených z vysokopevnostní oceli a vyvinout spolehlivé, teoreticky podložené simulační nástroje pro časově závislou analýzu životnosti a spolehlivosti prvků inženýrských konstrukcí a mostů namáhaných mnohokrát opakovaným zatížením. Fenomény únavového poškození s ohledem na vznik koroze ocelových prvků budou zkoumány pomocí experimentů a stochastických a numerických simulací na počítači. Budou vyvinuty nové alternativní přístupy založené na metodě škálovatelné pravděpodobnostní aproximace, která umožní vyhodnotit únavovou odolnost detailů poškozených korozí bez potřeby destruktivního testování. Výsledkem řešení bude analýza časově závislého odhadu životnosti a spolehlivosti konstrukcí z vysokopevnostní oceli. Na rozdíl od běžně užívaných ad hoc přístupů k řešení úloh životnosti nových i existujících konstrukcí spočívá jedinečnost předkládaného projektu ve sloučení všech jmenovaných aspektů do jednotného rámce.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam