Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum a aplikace Water Information Management jako strategie chytrého hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích Moravskoslezského kraje
Kód
SS03010146
Řešitel
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2023
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
Prostředí pro život (od r.2020)
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na zefektivnění hospodaření se srážkovou vodou v oblasti životního prostředí na urbanizovaném území Moravskoslezského kraje a operativní řešení přívalových vod a sucha. Hlavním cílem projektu je návrh řízeného zpomalení (retardace) povrchového odtoku srážkových vod v urbanizovaném území a to formou snadno udržitelných povrchových vsakovacích a retenčních zařízení doplněných zelení, případně též výměnou nepropustných zpevněných povrchů za propustné. Dílčími cíli projektu je zvýšení objemu podzemních vod a z toho plynoucí omezení rizik plynoucích z klimatické změny, vytvoření obecných udržitelných postupů pro hospodaření se srážkovou vodou, vývoj a aplikace analytických a predikčních nástrojů pro chytrou správu urbanizovaného území - tzv. Water Information Management.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam