Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum informačního modelování ve veřejném prostoru se zaměřením na infrastrukturu
Kód
CK03000089
Řešitel
Rok zahájení
2022
Rok ukončení
2024
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
Doprava 2020+ (od r. 2020)
Předmět výzkumu
Cílem projektu je snížení negativních ekonomických a environmentálních dopadů současného vývoje a naplnění požadavků na udržitelný rozvoj vystavěného prostředí sídel vyžadující dokonalé sdílení dat. Projekt se zaměřuje na problematiku rozšíření připravované Digitální technické mapy ČR o soubory dat s cílem vytvořit komplexní informační model veřejného prostoru (BIM model), zejména se zaměřením na dopravní a technickou infrastrukturu. V rámci projektu budou využity výzkumné metody, které umožní efektivní, operativní a kvalitní transformaci dat pro vznik informačních modelů. V rámci řešení budou identifikovány hlavní faktory ovlivňující dopady aplikace informačního modelování s cílem postihnout aspekty sociální, ekonomické a environmentální včetně konkrétních příkladů využitelnosti.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam