Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Komplexní využití produktů fluidního spalování v zemních pracích
Kód
EG20_321/0024526
Řešitel
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2023
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma
Typ
Program MPO
Předmět výzkumu
Cílem projektu bude posoudit použitelnost fluidních popílků, ložového popela a směsi obou materiálů v zemních pracích a navrhnout vhodné technologické postupy a aplikace, kde se vlastnosti fluidních popílků dají s výhodou využít. Výstupem bude poloprovoz - vybudování zkušební části násypu s využitím produktů fluidního spalování a dvě ověřené technologie - úprava zemin produkty fluidního spalování bez dalších aditiv a návrh způsobu skladování (retence) produktů fluidního spalování.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam