Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Smart inovace monitoringu napětí v progresivních geotechnických aplikacích fotonickými systémy
Kód
FW10010028
Řešitel
Rok zahájení
2024
Rok ukončení
2026
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
TREND (2020-2027)
Předmět výzkumu
Projekt se zaměřuje jak na aplikovaný výzkum, tak na experimentální vývoj nových technik a technologií měření rozložení mechanického napětí a teploty, založených na fotonických systémech využívajících vláknově optické senzory, a to v oblasti geotechnických aplikací a stavebních konstrukcí. Využití komplexního měřicího systému nalezne uplatnění zejména v oblasti progresivních energetických geotechnických konstrukcí, jako jsou energopiloty, energetické opěrné zdi apod. Mezi další aplikace patří oblast vysokorychlostních tratí, tunelových staveb a zemních konstrukcí (násypy dopravních staveb, sypané hráze přehrad).
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam