Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní specializace Dopravní stavby

O studijním programu

V rámci bakalářského studijního programu Stavební inženýrství, specializace Dopravní stavby, jsou studenti připravováni pro uplatnění v oblasti dopravního stavitelství v širokém spektru činností při projektování, výstavbě, údržbě i správě dopravních staveb a objektů (silnice, dálnice, mosty, městské komunikace, křižovatky, železniční tratě, stanice a vlečky, stavby pro hromadnou dopravu, aj.). Dále pak v oblasti dopravního inženýrství se zaměřuje příprava studentů na stavební bezpečnostní prvky, prvky řízení a organizace dopravy, modelování a simulace v dopravě, apod. Absolventi bakalářského studijního programu Stavební inženýrství, specializace Dopravní stavby, mohou pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu Dopravní stavby.
Fakulta Fakulta stavební
Studijní program Stavební inženýrství
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S01
Název specializace Dopravní stavby
Standardní délka studia 4 roky
Katedra Katedra dopravního stavitelství
Zodpovědná osoba prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Stavebnictví
Klíčová slova křižovatky
místní komunikace
dopravní inženýrství
silnice
železnice