Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Stavební inženýrství

O studijním programu

Záměrem rozvoje nově navrhovaného bakalářského studijního programu Stavební inženýrství je posílení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce formou zvýšení jejich znalostí a dovedností na základě širokého teoretického a odborného základu v prvních dvou letech studia, který je v následujících dvou letech prohlouben ve zvolené specializaci. Tento koncept umožní absolventům pružnější reagování na rychle se měnící požadavky na trhu práce.
Fakulta Fakulta stavební
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0732A260001
Název programu Stavební inženýrství
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra konstrukcí
Garant prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Stavebnictví
Klíčová slova Stavební inženýrství