Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní specializace Městské inženýrství

O studijním programu

Obor Městské inženýrství je zaměřený na problematiku veřejné infrastruktury, tj. technické a dopravní infrastruktury, veřejných prostranství a občanského vybavení města. Obor poskytuje studentům ucelený soubor znalostí z teorie stavby měst a sídel, technické infrastruktury a ekonomické oblasti. Obor je rozdělen na dvě specializace a mimo téma městského inženýrství je obor zaměřen také na správu majetku a provoz budov.
Fakulta Fakulta stavební
Studijní program Stavební inženýrství
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S04
Název specializace Městské inženýrství
Standardní délka studia 4 roky
Katedra Katedra městského inženýrství
Zodpovědná osoba prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Stavebnictví
Klíčová slova technická infrastruktura
urbanismus
regenerace ploch
územní plánování
typologie staveb