Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní specializace Pozemní a průmyslové stavitelství

O studijním programu

Student specializace Pozemní a průmyslové stavitelství během studia získá vědomosti týkající se problematiky projektování a provádění objektů pozemního stavitelství staveb obytných, staveb občanského vybavení, staveb průmyslových a zemědělských.
Pravidla přijímání ke studiu se řídí Statutem VŠB-TUO, konkrétně Článkem 8 Přijímání ke studiu a studium na VŠB-TUO.

Fakulta Fakulta stavební
Studijní program Stavební inženýrství
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S05
Název specializace Pozemní a průmyslové stavitelství
Standardní délka studia 4 roky
Katedra Katedra pozemního stavitelství
Zodpovědná osoba prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Stavebnictví
Klíčová slova stavby občanského vybavení
Pozemní stavby
obytné stavby
Pozemní stavitelství
průmyslové stavby