Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství

O studijním programu

Proč studovat právě tento studijní program/obor?
–perspektivní multidisciplinární studijní program/obor, zaměřený především na:
•zakládání staveb
•stabilitu a sanaci svahů, násypů dopravních komunikací, sypaných hrází
•tunely a další typy podzemních staveb
•hodnocení transportních procesů v horninovém prostředí, včetně tepelných procesů spojených s geotermálními tepelnými výměníky
•technickou seismicitu
•technické odstřely a jejich účinky
–jediný samostatný studijní program/obor v České republice
–dlouhá tradice výuky v oblasti geotechniky a podzemního stavitelství na univerzitě, kvalitní personální i materiální zabezpečení výuky (včetně výukových laboratoří a počítačového vybavení)
–provázanost studia s praxí formou vložených přednášek odborníků z firem, exkurzí a stáží
–po absolventech je vysoká poptávka na trhu práce v ČR i zahraničí, mají výborné finanční ohodnocení
–bez znalosti geotechniky se neobejde žádná stavba
Fakulta Fakulta stavební
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0732A260005
Název programu Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství
Standardní délka studia 1,5 roků
Garantující katedra Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Garant doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Stavebnictví
Těžba a zpracování nerostných surovin
Klíčová slova podzemní stavitelství
hornické konstrukce
environmentální a energetická geotechnika
technické odstřely
geotechnika