Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní specializace Geotechnika a podzemní stavitelství

O studijním programu

Základním cílem studia specializace - Geotechnika a podzemní stavitelství je komplexní výchova a vzdělávání odborníků a dosažení úrovně bakalářského vzdělávání, které zajistí efektivní využití získaných poznatků zejména v oblasti geotechnického, podzemního i hornického stavitelství, zakládání staveb, ale i v oblasti environmentální a energetické geotechniky.
Fakulta Fakulta stavební
Studijní program Stavební inženýrství
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S02
Název specializace Geotechnika a podzemní stavitelství
Standardní délka studia 4 roky
Katedra Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Zodpovědná osoba prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Stavebnictví
Klíčová slova Hornické stavitelství
Podzemní stavitelství
Geotechnika
Stabilita svahů
Geotermální energie