Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní specializace Konstrukce staveb

O studijním programu

Absolvent specializace Konstrukce staveb bude odborníkem zaměřeným na statiku staveb, na provádění a navrhování průmyslových a inženýrských staveb a mostů, uplatní se především ve stavebních firmách navrhujících inženýrské konstrukce nebo zajišťujících jejich provoz, opravy a rekonstrukce. Absolvent bude mít také široké znalosti v oblasti výpočetních a numerických metod tak, aby se mohl uplatnit jak v projekci, tak i při návrhu algoritmů pro statické výpočty, jejich testování a verifikaci jejich správnosti. Bude tak schopen působit i jako vývojář a konzultant u firem vyvíjejících software pro návrh a posuzování konstrukcí nebo ve výzkumných organizacích v odborných pozicích, kde bude schopen vytvářet specializované výpočetní algoritmy pro numerické modelování speciálních problémů.
Fakulta Fakulta stavební
Studijní program Stavební inženýrství
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S03
Název specializace Konstrukce staveb
Standardní délka studia 4 roky
Katedra Katedra konstrukcí
Zodpovědná osoba prof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Stavebnictví
Klíčová slova Betonové konstrukce
Dřevěné konstrukce
Mosty
Zděné konstrukce
Ocelové konstrukce