Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní specializace Stavební hmoty a diagnostika staveb

O studijním programu

Absolvent bakalářského programu specializace Stavební hmoty a diagnostika staveb získá během studia teoretické i praktické znalosti v rámci různorodých studijních aktivit, zahrnujících výuku ve formě exkurzí, terénních cvičení, realizací zkušebních metod s využitím moderních přístrojů a také teoretickou výuku, na níž se podílejí odborníci z praxe. Charakteristický je zde individuální přístup, čemuž odpovídá koncipování závěrečných prací na základě požadavků praxe a zejména zájmů studenta. Absolvování programu přináší studentům celkový přehled o stavebních konstrukcích, běžných i nejmodernějších stavebních materiálech, jejich vývoji a zkoušení, o diagnostice a technologii sanací stavebních konstrukcí, ale také o environmentální problematice vlivu staveb na životní prostředí.
Fakulta Fakulta stavební
Studijní program Stavební inženýrství
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S07
Název specializace Stavební hmoty a diagnostika staveb
Standardní délka studia 4 roky
Katedra Katedra stavebních hmot a diagnostiky staveb
Zodpovědná osoba prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Stavebnictví
Klíčová slova Exkurze a výuka v terénu
Stavební zkušebnictví
Stavební hmoty
Environmentální aspekty ve stavebnictví
Diagnostika a sanace staveb