Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Termické analýzy se zabývají postupy, při kterých se měří určitá fyzikální nebo chemická vlastnost látky v závislosti na času a teplotě. Metodami termické analýzy můžeme popsat procesy spojené se změnou hmotnosti materiálů při jejich  tepelném namáhání. Dále nám umožňují testovat tepelnou stálost a rozkladné procesy materiálů, tepelné zabarvení procesů při tepelném namáhání (skelný přechod, krystalizace, tání, aj.), nebo sledovat vliv experimentálních úprav složení či sekundárních povlaků na chování materiálů za vysokých teplot.