Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
PK_76309.jpg

Držte si klobouky, studium u nás si užijete naplno.

Předměty navazujícího magisterského studia

Exkurze a workshopy

Studijní program Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb

O studijním programu

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Stavební hmoty a diagnostika staveb získá během studia teoretické i praktické znalosti v rámci různorodých studijních aktivit, zahrnujících výuku ve formě exkurzí, terénních cvičení, realizací zkušebních metod s využitím moderních přístrojů a také teoretickou výuku, na níž se podílejí odborníci z praxe. Charakteristický je zde individuální přístup, čemuž odpovídá koncipování závěrečných prací na základě požadavků praxe a zejména zájmů studenta. Absolvování programu přináší studentům celkový přehled o stavebních konstrukcích, běžných i nejmodernějších stavebních materiálech, jejich vývoji a zkoušení, o diagnostice a technologii sanací stavebních konstrukcí, ale také o environmentální problematice vlivu staveb na životní prostředí.

Profese

  • Technolog stavební výroby
  • Výzkumný a vývojový pracovník
  • Odborný pracovník zkušebny či laboratoře

Dovednosti

  • Znalost stavební chemie
  • Znalost nedestruktivního testování
  • Znalost základních programů PC
  • Znalost legislativy životního prostředí a odpadového hospodářství (zákon o chem. látkách, zákon o odpadech, EIA)
Detailní informace
Fakulta Fakulta stavební
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0732A260009
Název programu česky Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb
Název programu anglicky Civil Engineering - Building Materials and Diagnostics of Structures
Standardní délka studia 1,5 roků
Garantující katedra Katedra stavebních hmot a diagnostiky staveb
Garant doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Stavebnictví
Klíčová slova Exkurze a výuka v terénu
Stavební zkušebnictví
Stavební materiály
Environmentální aspekty ve stavebnictví
Diagnostika a sanace staveb