Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra stavebních hmot a diagnostiky staveb spolupracuje s následujícími subjekty:

 • ČVUT, fakulta stavební, fakulta architektury – vědecká činnost, odborná spolupráce
 • Kloknerův Ústav v Praze – vědecká činnost,odborná spolupráce
 • VUT Brno, fakulta stavební, fakulta chemická – vědecká činnost,odborná spolupráce
 • Národní památkový ústav - odborná spolupráce
 • REVLAN, s. r. o. - lehké kamenivo z expandované břidlice
 • S.V.I.S. Trade a.s. - vývoj UHPC použitelných pro užitný mobilář, video ke shlédnutí
 • ČKAIT – školení, konzultace
 • Česká betonářská společnost ČSSI – školení, publikace, diplomové práce studentů
 • Národní dřevařský klastr, z.s. – exkurze, vědecká činnost, školení, publikace
 • WTA CZ Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky z.s. – vědecká činnost, publikace
 • Těžební unie – exkurze, odborná spolupráce
 • ŽPSV, s.r.o., Uherský Ostroh – odborná spolupráce, diplomové práce studentů
 • BETOTECH, s.r.o. – exkurze, diplomové práce studentů
 • Cement Hranice, a.s. – konzultace, exkurze, praxe studentů, diplomové práce
 • PORFIX CZ a.s. Ostrava – konzultace, exkurze studentů
 • AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. – publikace, odborná spolupráce, diplomové a disertační práce
 • Vodní sklo, a.s. – konzultace, odborná spolupráce
 • Českomoravský beton a.s. – konzultace, exkurze, praxe studentů, diplomové práce
 • Hutní montáže, a.s. – spolupráce v oblasti diagnostiky stavebních konstrukcí
 • Metrostav, a.s. – spolupráce při výzkumných pracích při měření tunelových ostění
 • INGENIA dřevostavby – Ing. Roman Václavík – vědecká spolupráce, exkurze, zajištění výukových vzorků
 • LB Cemix, s.r.o., závod Kotouč Štramberk - jemně mletá vysokopecní struska
 • Sedlecký kaolin, a.s., Božičany – publikace, semináře, diplomové práce
 • SG – Geoinženýring, s.r.o. – vědecká spolupráce
 • Weineberger s.r.o. – diplomové práce, exkurze studentů
 • BASF Stavební hmoty Česká republika, s.r.o. – konzultace, odborná spolupráce
 • Bochemie, a.s. – vědecká spolupráce
 • Moravskoslezský Kraj – spolupráce na řešení projektů
 • Statutární město Ostrava – spolupráce na řešení projektů
 • Statutární město Ústí nad Labem – spolupráce na řešení projektů
 • IURS – Institut pro udržitelný rozvoj sídel, z.s. – spolupráce na řešení projektů
 • DIAMO, s.p. – spolupráce na vzdělávání studentů
 • Charita sv. Alexandra – spolupráce při studentských workshopech
 • Moravskoslezské Investice a Development, a.s. (MSID) – spolupráce při vzdělávání a vedení studentů
 • MC-Bauchemie s.r.o. – spolupráce při vzdělávání, odborná spolupráce