Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2024/024 Možnosti aplikace vývojových systémů na bázi odpadních a obnovitelných surovin s nízkou uhlíkovou stopou 2024 2024
SP2024/072 Vysokohodnotný beton s vlákny v suché směsi pro konstrukční účely 2024 2024
SP2024/084 Možnosti využití recyklovaného kameniva u vysokohodnotného betonu 2024 2024
SP2024/097 Mechanické a trvanlivostní vlastnosti kompozitů z druhotných surovin 2024 2024
CK04000199 Vývoj dřevo-betonového mostu se vzdálenou kontrolou 2023 2025
SP2023/056 Stanovení materiálových a trvanlivostních charakteristik nekonvenčních betonů 2023 2023
SP2023/058 Výzkum konstrukčního betonu jako udržitelného stavebního materiálu a testování jeho vlastností 2023 2023
SP2023/075 Hybridní beton a alkalicky aktivovaný kompozit – mechanické vlastnosti, technologie a trvanlivost 2023 2023
HS2232201 DEKPROJEKT,Mec,1952 2022 2022
HS2232202 REVLAN,Bílek,1967 2022 2022
HS2232203 Stavební a rozvojová s.r. 2022 2022
HS2232204 Ing.arch. Taťána Tzoumaso 2022 2022
SP2022/122 Experimentální ověření vzdálenostního gradientu teploty vzduchu a relativní vlhkosti na exteriérové zelené stěně (s automatickou závlahou kořenící v boxech) 2022 2022
SP2022/23 Analýza rozdílů v přístupu k adaptačním strategiím mezi českou a polskou částí hornoslezské uhelné pánve 2022 2022
EG20_321/0024526 Komplexní využití produktů fluidního spalování v zemních pracích 2021 2023
GA21-08772S Vliv samovyhojovacích účinků na prodloužení životnosti konstrukcí vyrobených z vysokohodnotného betonu (InShe) 2021 2023
HS2232101 Ing. Tomáš Ryž,Majstríkov 2021 2021
HS2232102 DAKR spol. s r.o.,Mec,195 2021 2021
HS2232103 REVLAN,Bujdoš,1967 2021 2021
HS2232104 Povážská cementáreň, a.s. 2021 2021
HS2232105 S.V.I.S.TRADE,Bílek,1967 2021 2021
HS2232106 První inženýrská s.r.o., 2021 2021
HS2232107 DEKPROJEKT s.r.o.,Mec,195 2021 2021
HS2232108 Straub Tomáš, Bílek 1967 2021 2021
HS2232109 REVLAN s.r.o.,Bujdoš,1967 2021 2021
HS2232110 REVLAN s.r.o.,Bílek,1967 2021 2021
HS2232111 Vysoké učení technické v 2021 2021
SP2021/113 Experimentální ověření vzdálenostního gradientu teplot a vlhkosti na exteriérových zelených stěnách při jejich plném ozelenění 2021 2021
SP2021/97 Vliv popílku na alkalicky aktivované betony na bázi vysokopecní granulované strusky 2021 2021
HS2232001 IMECON,Sucharda,1382 2020 2020
HS2232002 Procházka Ladislav,Daňkov 2020 2020
HS2232003 Městské kino Kosmos,Sucha 2020 2020
HS2232004 Strojírny a stavby Třinec 2020 2020
HS2232005 BETOTECH, Bujdoš, 1950 2020 2020
HS2232006 Atelier DEK, Mec, 1952 2020 2020
HS2232007 Značky Morava, a.s., Bíle 2020 2020
HS2232008 Revlan s.r.o., Bujdoš,195 2020 2020
HS2232009 ak. soch. Martin Pokorný, 2020 2020
HS2232010 I.F.T. Pískovny a.s.,Bíle 2020 2020
HS2232011 Hrušecká stavební, Bujdoš 2020 2020
HS2232013 VUT v Brně, Bílek 1967 2020 2020
HS2232014 TESLICE,Sucharda,1382 2020 2020
HS2232015 IPG technik,Bujdoš,1950 2020 2020
HS2232016 S.V.I.S. Trade a.s.,Bílek 2020 2020
SP2020/131 Posouzení možností pro aplikaci zelených stěn v exteriéru s cílem zlepšení prostředí pro obyvatele 2020 2020
SP2020/132 Vliv tepelného a chemického zatížení na vlastnosti pemzobetonových tvarovek 2020 2020
SP2020/140 Možnosti využití křemičitých popílků po denitrifikaci metodou SNCR v alkalicky aktivovaných materiálech 2020 2020
SP2020/149 Vliv granulometrie cementu a příměsí na vlastnosti ternárních pojiv 2020 2020
HS2231901 Ing. Arch. Taťána Tzoumas 2019 2019
HS2231902 Betotech s.r.o., Žídek, 1 2019 2019
HS2231903 SSI SCHÄFER,Sucharda,1382 2019 2019
HS2231904 I.F.T. Pískovny,Bílek,196 2019 2019
HS2231905 MINOVA BOHEMIA,Žídek,1950 2019 2019
HS2231906 MORYS,Bujdoš,1322 2019 2019
HS2231907 Fichna - Hudeczek a.s., B 2019 2019
HS2231909 Město Valašské Meziříčí, 2019 2019
HS2231910 CIDEM Hranice, Khestl, 13 2019 2019
HS2231911 VUT v Brně, Khestl, 1339 2019 2019
HS2231912 Statutární město Třinec,S 2019 2019
HS2231914 CIDEMAT Hranice,Bujdoš,19 2019 2019
HS2231915 ŽPSV,Bujdoš,1950 2019 2019
RPP2019/16 Inovace předmětu Degradační procesy a trvanlivost stavebních materiálů 2019 2019
SP2019/22 Možnosti využití pemzobetonu jako vyzdívky a tepelná izolace u průmyslových komínů 2019 2019
TJ01000174 Výzkum použití křemičitých popílků po denitrifikaci jako pojiva, příměsi do cementu a alkalicky aktivovaných systémů 2018 2019
HS2061816 ČVUT,Bílek,1967 2018 2018
HS2231801 MuzeumregionuValašsko, 2018 2018
SP2018/182 Vliv nasákavého kameniva na vlastnosti UHPC 2018 2018
734833 Utilization of secondary raw material in geopolymers production 2017 2022
TH02020512 Subtilní betonový mobiliář pro železniční stavby 2017 2019
HS2231701 ŽPSV,Khestl,1339 2017 2017
HS2231702 Taťána Tzoumasová,Daňková,1322 2017 2017
HS2231703 Fontána,Daňková 1322 2017 2017
SP2017/120 Studium složení autentických historických materiálů v areálu kláštera v Želivi 2017 2017
SP2017/155 Úprava zemín popolčekmi 2017 2017
SP2017/84 Vnitřní ošetřování ultravysokohodnotného betonu 2017 2017
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004867 Partnerství znalostního transferu FAST, VŠB-TUO - Prefa Troubelice a.s. 2016 2018
RPP2016/23 Exkurze - nový odborný předmět 2016 2018
SP2015/134 Historické omítky a malty na bázi vápna – vliv stáří materiálu na jeho vlastnosti a trvanlivost 2015 2015
SP2015/163 Průběh hydratace alkalicky aktivovaných pojiv 2015 2015
FRVS2014/10 Škola hrou – Učit se učením 2014 2014
FRVS2014/32 Inovace předmětu Zkušebnictví a řízení jakosti staveb 2014 2014
HS2231402 Ing.daniel Kozel,Mec,1952 2014 2014
SP2014/134 Mineralizace rostlého dřeva organokřemičitany a její vliv na vybrané fyzikálně - mechanické vlastnosti ošetřeného materiálu 2014 2014
SP2014/161 Využití nápeku ze spalování biomasy jako plniva do betonu 2014 2014
SP2014/183 Využítí optovláknových systémů při sledování deformací v cementovláknových kompozitech 2014 2014
SP2014/94 Experimentální analýza dřeva s impregnační lazurou a zjišťování degradace dřeva umístěním do urychlovače stárnutí 2014 2014
SP2013/11 Vývoj a výzkum tepelně-izolačních alkalicky aktivovaných systémů 2013 2013
SP2013/192 Experimentální zkušební smykový rám pro laboratorní zkoušky 2013 2013
SP2013/20 Vysokopevnostní lisované geopolymery z odpadních materiálů 2013 2013
SP2013/72 Využití mineralizace dřeva jako environmentálně přijatelné metody ochrany dřevěných konstrukcí 2013 2013
CZ.1.07/2.4.00/17.0033 Partnerství pro české brownfieldy 2011 2014
2011-1-SK1-LEO05-02876 Regenerace brownfields transfer znalostí- projekt celoživotního vzdělávání 2011 2013
HS223102 ČVUT, Lukš, 1958 2011 2013