Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Koncepce výuky je tvořena s ohledem nejen na znalost samotných stavebních materiálů, ale zahrnuje předměty, které dají studentovi komplexní přehled o materiálu v rámci jeho celého životního cyklu.

Základními pilíři výuky oboru Stavební hmoty a diagnostika staveb jsou praktická výuka v laboratořích, výuka v terénu a jednodenní i vícedenní odborné exkurze do provozoven a na stavby v ČR i v zahraničí.