Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra stavebních hmot a diagnostiky staveb je jednou ze zakládajících kateder Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava. Původní pedagogické a vědecké zaměření katedry na báňské stavitelství bylo transformováno, a v současnosti je plně strukturováno v souladu s nejnovějšími trendy ve stavebnictví.

V oblasti pedagogické zajišťuje katedra výuku v bakalářském, magisterském a doktorském stupni vysokoškolského studia. Pedagogická a výzkumná činnost katedry se propojuje v rámci řešení bakalářských, diplomových a disertačních prací studentů, ale také v rámci odborné činnosti a spolupráce se subjekty státní správy a stavebními firmami.

V oblastech vědy a výzkumu jsou na katedře rozvíjena témata silikátových, kompozitních a netradičních stavebních materiálů, dále problematika využití obnovitelných stavebních materiálů, odpadů a snižování dopadů staveb na životní prostředí.

Diagnostika staveb a stavebních materiálů v konstrukcích je obor multidisciplinárního charakteru. V oblasti diagnostiky stavebních hmot je výzkum katedry zaměřen na zkoumání struktury stavebních materiálů vědeckými analytickými metodami, jako je například termická analýza, mikroskopie a infračervená spektroskopie. Diagnostika stavebních konstrukcí se zaměřuje nejen na detekční metody, ale i na analýzu odezvy pomocí moderních metod, například měření optovláknovými systémy.

 

Vedoucí Katedry stavebních hmot a diagnostiky staveb:

  • (1997 – 2001)    doc. Ing. Václav Cepek, CSc.
  • (2001)               doc. Ing. Petr Martinec, CSc.
  • (2001 – 2006)    Ing. Jiří Lukš, Ph.D.
  • (2006 – 2012)    Ing. Martin Vavro, Ph.D.
  • (2012 – 2016)    Ing. Libor Žídek
  • (2016 – dosud) doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.