Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Oblast výzkumná je zaměřena na vývoj a zkoušení nových materiálů a na problematiku současné stavební praxe, která je řešena v úzké spolupráci se subjekty státní správy a stavebními firmami.

V oblastech vědy a výzkumu jsou na katedře rozvíjena témata, která lze stručně rozdělit do následujících oblastí zájmů:

 • betony (včetně betonů vysokohodnotných, ultravysokohodnotných a lehkých a betonů s rozptýlenou nebo kompozitní výztuží); 
 • pucolánové a latentně hydraulické příměsi do betonů a maltovin (metakaolíny, strusky, fluidní i klasické popílky); 
 • alkalicky aktivované materiály a geopolymery; 
 • ostatní kompozitní materiály; 
 • využití druhotných stavebních surovin; 
 • dřevo, dřevěné konstrukce a materiály na bázi dřeva; 
 • alternativní stavební materiály na bázi přírodních rychleobnovitelných surovin; 
 • diagnostika a sanace stavebních objektů a vývoj sanačních technologií; 
 • diagnostika a sanace památkových objektů; 
 • navrhování a způsob využití brownfields v kontextu udržitelného rozvoje sídel; 
 • ušlechtilý stavební a dekorační kámen, umělý i přírodní; 
 • přírodní i umělé kamenivo.