Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Oblast výzkumná je zaměřena na vývoj a zkoušení nových materiálů a na problematiku současné stavební praxe, která je řešena v úzké spolupráci se subjekty státní správy a stavebními firmami.

V oblastech vědy a výzkumu jsou na katedře rozvíjena témata, která lze stručně rozdělit do následujících oblastí zájmů:

 • ušlechtilý stavební a dekorační kámen, umělý i přírodní;
 • přírodní i umělé kamenivo;
 • betony (včetně betonů vysokohodnotných, ultravysokohodnotných, lehkých a betonů s rozptýlenou výztuží);
 • pucolánové příměsi do betonů a maltovin (metakaolíny, strusky, fluidní i klasické popílky);
 • alkalicky aktivované materiály a geopolymery;
 • ostatní kompozitní materiály;
 • využití druhotných stavebních surovin;
 • dřevo, dřevěné konstrukce a materiály na bázi dřeva;
 • alternativní stavební materiály na bázi přírodních rychleobnovitelných surovin;
 • diagnostika a sanace stavebních objektů a vývoj sanačních technologií;
 • diagnostika a sanace památkových objektů;
 • navrhování a způsob využití brownfields v kontextu udržitelného rozvoje sídel.