Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Spolupráce s námi

Nabízíme možnosti spolupráce na různých úrovních, od konzultací až po práci na velkých projektech.

Přímá spolupráce formou objednávky/smlouvy

Například: řešení problému s různou obtížností od velmi dynamické spolupráce řádově v týdnech po řešení komplexnějších problémů v řádech měsíců, na kterém společnosti velmi záleží, není schopna ho vyřešit sama nebo nemá dostupné přístrojové vybavení a know-how.

Nabídka služeb: 

 • zkoušení stavebních prvků a výrobků; 
 • vývoj nových stavebních materiálů, zejména v oblastech: 
  • vysokohodnotné a vysokopevnostní betony, 
  • betony s rozptýlenou výztuží,
  • necementové betony,
  • speciální omítky a malty,
  • pucolány na bázi kalcinovaných jílů a kaolínu,
  • materiály pro vyplňování likvidovaných důlních děl,
  • dřevo a materiály na bázi dřeva,
 • diagnostika různých typů staveb a konstrukcí;
 • posuzování možnosti využití brownfields.
Spoluřešení projektu podpořeného grantovou agenturou

Například: řešení komplikovaného a nákladného problému/inovace, jehož vyřešení výraznějším způsobem pomůže v rozvoji společnosti. Zároveň není limitujícím faktorem veřejná publikace výsledků.

Bakalářské / diplomové / disertační práce

Například: řešení méně významného problému, jehož vyřešení společnosti pomůže a zároveň neúspěch nijak společnost neohrozí („můžete získat s minimálním úsilím“).

Exkurze, semináře, workshopy, odborné přednášky

Pravidelně pro studenty pořádáme exkurze, workshopy, odborné semináře, či jen odborné přednášky v rámci běžné výuky nebo v rámci probíhajících projektů.

Školení a konzultace

Nabídka školení a konzultací pro zaměstnance.