Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Spolupráce s námi

Možnost spolupráce na různých úrovních, od konzultací až po práci na velkých projektech. Různé formy spolupráce mají samozřejmě své výhody i nevýhody.

Přímá spolupráce formou objednávky/smlouvy

Například: řešení problému s různou obtížností od velmi dynamické spolupráce řádově v týdnech po řešení komplexnějších problémů v řádech měsíců, na kterém společnosti velmi záleží, není schopna ho vyřešit sama nebo nemá dostupné přístrojové vybavení a know-how.

Spoluřešení projektu podpořeného grantovou agenturou

Například: řešení komplikovaného a nákladného problému/inovace, jehož vyřešení výraznějším způsobem pomůže v rozvoji společnosti. Zároveň není limitujícím faktorem veřejná publikace výsledků.

Bakalářské/diplomové/disertační práce

Například: řešení méně významného problému, jehož vyřešení společnosti pomůže a zároveň neúspěch nijak společnost neohrozí („můžete získat s minimálním úsilím“).

Exkurze, Semináře, workshopy, odborné přednášky

Pravidelně pro studenty pořádáme exkurze, workshopy, odborné semináře, či jen odborné přednášky v rámci běžné výuky nebo v rámci probíhajících projektů.

Školení a konzultace a team building

Nabídka školení a konzultací pro zaměstnance. Rovněž je možné vytvořit teambuildingové akce na míru.

Katedra stavebních hmot a diagnostiky staveb spolupracuje s následujícími subjekty:

 • ČKAIT – školení, konzultace
 • Česká betonářská společnost ČSSI – školení, publikace, diplomové práce studentů
 • Národní dřevařský klastr, z.s. – exkurze, vědecká činnost, školení, publikace
 • WTA CZ Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky z.s. – vědecká činnost, publikace
 • Těžební unie – exkurze, odborná spolupráce
 • ŽPSV, s.r.o., Uherský Ostroh – odborná spolupráce, diplomové práce studentů
 • BETOTECH, s.r.o. – exkurze, diplomové práce studentů
 • Cement Hranice, a.s. – konzultace, exkurze, praxe studentů, diplomové práce
 • PORFIX CZ a.s. Ostrava – konzultace, exkurze studentů
 • AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. – publikace, odborná spolupráce, diplomové a disertační práce
 • Vodní sklo, a.s. – konzultace, odborná spolupráce
 • Českomoravský beton a.s. – konzultace, exkurze, praxe studentů, diplomové práce
 • Hutní montáže, a.s. – spolupráce v oblasti diagnostiky stavebních konstrukcí
 • Metrostav, a.s. – spolupráce při výzkumných pracích při měření tunelových ostění
 • INGENIA dřevostavby – Ing. Roman Václavík – vědecká spolupráce, exkurze, zajištění výukových vzorků
 • Sedlecký kaolin, a.s., Božičany – publikace, semináře, diplomové práce
 • SG – Geoinženýring, s.r.o. – vědecká spolupráce
 • Weineberger s.r.o. – diplomové práce, exkurze studentů
 • BASF Stavební hmoty Česká republika, s.r.o. – konzultace, odborná spolupráce
 • Bochemie, a.s. – vědecká spolupráce
 • Statutární město Ostrava – spolupráce na řešení projektů
 • Statutární město Ústí nad Labem – spolupráce na řešení projektů
 • IURS – Institut pro udržitelný rozvoj sídel, z.s. – spolupráce na řešení projektů
 • DIAMO, s.p. – spolupráce na vzdělávání studentů
 • Charita sv. Alexandra – spolupráce při studentských workshopech
 • Moravskoslezské Investice a Development, a.s. (MSID) – spolupráce při vzdělávání a vedení studentů