Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V současné době se vědeckovýzkumná činnost katedry zaměřuje nejen na klasická pojiva, betony či malty, ale také na vysokohodnotné betony, alkalicky aktivované materiály a využití obnovitelných a netradičních stavebních materiálů. Bližší informace jsou uvedeny v sekci "Oblasti výzkumu".

Oblasti výzkumu

Projekty a granty

Publikační činnost