Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Celofakultní předměty bakalářského studia

Celofakultní předměty bakalářského studia zajišťované katedrou Stavebních hmot a diagnostiky staveb.

Chemie a stavební hmoty

Předmět 1. ročníku bc. studia oboru Stavební inženýrství.

Diagnostika staveb

Předmět 4. ročníku bc. studia oboru Stavební inženýrství.

Stavební hmoty

Předmět 2. ročníku bc. studia oboru Stavební inženýrství.

Materiály ve stavebnictví

Předmět 2. ročníku bc. studia oboru Architektura a stavitelství.

Odborné předměty bakalářského studia

Seznam oborových předmětů

Odborné předměty bakalářského studia vyučované katedrou Stavebních hmot a diagnostiky staveb.

Exkurze