Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kontakty na vedení

Osoba Telefon Adresa
doc. Ing. Bílek Vlastimil, Ph.D.
Vedoucí katedry (223)
Akademický pracovník (223)
Zaměstnanec (209)
+420 596 991 967 F 206 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
doc. Ing. Daňková Jana, Ph.D.
Zástupce vedoucího katedry (223)
Akademický pracovník (223)
+420 596 991 386 F 204 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Majstríková Tereza, Ph.D.
Tajemnice katedry (223)
Akademický pracovník (mateřská dovolená) (223)
+420 596 991 910 F 211 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Khestl Filip, Ph.D.
Tajemník pro vědu a výzkum (223)
Akademický pracovník (223)
+420 596 991 339 F 208 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Luzarová Hana
Sekretářka (223)
+420 596 991 954
F 205 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Kontakty na pracovníky

Osoba Telefon Adresa
Ing. Bambuchová Markéta
Interní doktorand (223)
+420 596 991 322 F 209 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Boháčová Jana, Ph.D. +420 596 991 968
Ing. Brázdová Adéla
Interní doktorand (223)
+420 596 991 322 F 209 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Bujdoš David
Akademický pracovník (223)
+420 596 991 950 E 104 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Hédlová Radka
Administrativní pracovník (223)
+420 596 991 950 E 104 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
doc. RNDr. Kresta František, Ph.D.
Akademický pracovník (223)
+420 596 991 958 F 213 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Matuška Miroslav
Stavební technik (223)
+420 596 991 938 E 102 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Mec Pavel
Akademický pracovník (223)
+420 596 991 952 F 210 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Pešata Michal
Interní doktorand (223)
+420 596 991 969 F 203/2 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Procházka Lukáš
Interní doktorand (223)
Stavební technik (223)
+420 596 991 969 F 203/2 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Bc. Sucharda Oldřich, Ph.D.
Akademický pracovník (223)
Stavební inženýr ve výzkumu a vývoji (207)
Metrolog fakulty (FAST)
+420 596 991 382
+420 596 991 974
F 212 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

K 202 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Šafrata Jiří, Ph.D.
Akademický pracovník (223)
+420 596 991 958 F 213 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Vašina Miroslav +420 596 991 322
doc. Ing. Vojvodíková Barbara, Ph.D.
Vedoucí katedry (222)
Akademický pracovník (223)
Zaměstnanec (209)
+420 596 991 307
+420 596 991 383
C 205/1 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

F 202 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Místnosti

Místnost Telefon Adresa
Laboratoř termálních analýz (223) +420 596 991 985 F 201, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Pracovna doktorandů (223) +420 596 991 982 C 103, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba