Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
foto-WEB_mala.jpg

Absolvent bakalářského programu specializace Stavební hmoty a diagnostika staveb získá během studia teoretické i praktické znalosti v rámci různorodých studijních aktivit, zahrnujících výuku ve formě exkurzí, terénních cvičení, realizací zkušebních metod s využitím moderních přístrojů a také teoretickou výuku, na níž se podílejí odborníci z praxe.

Charakteristický je zde individuální přístup, čemuž odpovídá koncipování závěrečných prací na základě požadavků praxe a zejména zájmů studenta.

Absolvování programu přináší studentům celkový přehled o stavebních konstrukcích, běžných i nejmodernějších stavebních materiálech, jejich vývoji a zkoušení, o diagnostice a technologii sanací stavebních konstrukcí, ale také o environmentální problematice vlivu staveb na životní prostředí.

Předměty bakalářského studia      Exkurze a workshopy

Studijní program Stavební inženýrství

O studijním programu

Záměrem rozvoje nově navrhovaného bakalářského studijního programu Stavební inženýrství je posílení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce formou zvýšení jejich znalostí a dovedností na základě širokého teoretického a odborného základu v prvních dvou letech studia, který je v následujících dvou letech prohlouben ve zvolené specializaci. Tento koncept umožní absolventům pružnější reagování na rychle se měnící požadavky na trhu práce.

Profese

  • Pracovník projekční kanceláře
  • Projektant
  • Pracovník ve státní správě
  • Stavbyvedoucí
Detailní informace
Fakulta Fakulta stavební
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0732A260001
Název programu česky Stavební inženýrství
Název programu anglicky Civil Engineering
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra konstrukcí
Garant prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Stavebnictví
Klíčová slova Stavební inženýrství