Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Aktuální přehled všech akcí naleznete také přímo na stránkách Math Support Centre

Tutoriál v Math Support centre: Náhodné veličiny a kde je najít, 4. 11. 2019

tutDRpozv


V pondělí 4. listopadu se konal tutoriál o statistice, konkrétně o náhodných veličinách.

Tutoriál vedly Petra Schreiberová a Marcela Rabasová.

pondělí 4. 11. ve 14:15, NK201

Tutoriál v Math Support centre: Jak mám vyřešit tuto diferenciální rovnici?, 14. 5. 2019

tutDRpozv


Rádi bychom Vás pozvali na poslední tutoriál před zkouškovým období. Bude se týkat diferenciálních rovnic. Ukážeme si, jak poznáte jednotlivé typy diferenciálních rovnic od sebe a jak je vyřešíte. Opět projdeme typické úlohy, které můžete potkat na zkouškových písemkách.

Tutoriál vedli Jan Kotůlek a Arnošt Žídek.

úterý 14. 5. ve 12:30, NK201

Tutoriál v Math Support centre: Jak derivovat nebo integrovat tabulku dat?, 4. 4. 2019

tutNMpozv


V rámci tohoto zbrusu nového tutoriálu jsme oslovili zejména ty, kteří se chtějí dozvědět něco nad rámec základních kurzů matematiky. Ukázali jsme, jak vytvořit derivaci a integrál funkce, která není zadána funkčním předpisem, ale pouze tabulkou dat. Problém jsme nejen vysvětlili teoreticky, ale také ukazovali jeho numerický výpočet v Excelu. S problémem se studenti často setkávají při psaní své bakalářské nebo diplomové práce. Proto jsme nabídli také možnost přinést si vlastní data z laboratoře a vyzkoušet si výpočet na nich.

Tutoriál vedly Zuzana Morávková a Monika Jahodová a zúčastnilo se ho 5 studentů VŠB-TUO.

čtvrtek 4. 4. v 10:45, NK201

Tutoriál v Math Support centre: Jakou metodou mám vypočítat tento integrál?, 6., 7. a 13. 3. 2019

tut7pozv


Ve třech různých termínech jsme nabídli inovaci loňského tutoriálu na téma integračních metod. Zabývali jsme se nejen výpočtem integrálu metodami substituce a per partes, ale zejména jsme se snažili ukázat, jak poznat, kdy je která metoda vhodná.

Tutoriály vedli Jan Kotůlek, Kateřina Kozlová a Arnošt Žídek a celkem se jich zúčastnilo 29 studentů.

středa 6. 3. ve 14:00, čtvrtek 7. 3. v 10:45, středa 13. 3. v 10:45, NK201

Training Event for Mathematics and Statistics Support Managers and Tutors, 1. - 3. 3. 2019

HARMONOGRAM-2019-Sigma-VSB


Třídenní školení tutorů a organizátorů Support Center vedené Davidem Bowersem, ředitelem anglického projektu Sigma Network - síť Support Center spoujících přes 80 univerzit napříč celou Anglií a Walesem. Prošli jsme kompletním školením, kterým ve Velké Británii prochází každý, kdo chce dělat tutora nebo organizátora v Support Centru. Zatímco u nás je podpora výuky matematiky v plenkách, v Anglii se problematice věnují 30 let. Získali jsme unikátní informace a zkušenosti a už teď se moc těšíme, jak vše začleníme do výuky v našem Support Centru.

Tutoriál v Math Support centre: Naučme se derivovat!, 22. 1. 2019

tut6pozv

Dobrovolný seminář pro studenty prvního ročníku VŠB, při kterém jsme se snažili procvičit všechny pravidla na derivování funkcí. Ukazovali jsme studentům, jak poznají, kterým pravidlem se řídit při konkrétních zadáních. Trénovali jsme také úpravu výrazu do tvaru vhodného pro další výpočty. Vše jsme ukazovali na typických funkcích, které studenti mohou potkat u semestrálních prací, zápočtových a zkouškových písemek. Na závěr jsme ukazovali využití derivace při řešení praktické extremální úlohy.

Tutoriálu se zúčastnilo 33 studentů a vedli jej Jan Kotůlek, Kateřina Kozlová a Arnošt Žídek.

úterý 22. 1. 2019 ve 12:30, NK201

Tutoriál v Math Support centre: Analytická geometrie aneb jak se zorientovat v prostoru, 17. 1. 2019

tut5pozv

Dobrovolný seminář z analytické geometrie pro studenty všech fakult VŠB. Úkolem bylo ukázat základní principy analytické geometrie. Popis geometrických útvarů (přímka, rovina) v třírozměrném prostoru. Výpočet vzájemných poloh a metrických úloh. Pro lepší vybudování prostorové představivosti jsme počítané úlohy zároveň ukazovali v počítačové projekci pomocí programu GeoGebra.

Tutoriál vedli Radka Hamříková, Jan Kotůlek a Arnošt Žídek a zúčastnilo se ho 14 studentů.

čtvrtek 17. 1. 2019 ve 14:00, NK201