Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Článek

STRYJA, Jakub, Jana BURKOTOVÁ, Irena RACHŮNKOVÁ a Martin ROHLEDER. Existence and uniqueness of damped solutions of singular IVPs with ϕ-Laplacian. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations. University of Szeged, 2016, 121(12), s. 1-28. ISSN 1417-3875. [Detail]
URBAN, Zbyněk a Jana VOLNÁ. The metrizability problem for Lorentz-invariant affine connections. International Journal of Geometric Methods in Modern Physics. World Scientific Publishing, 2016, 13(8), s. 1650110 (12 pages). ISSN 0219-8878. [Detail]
POKORNÝ, Jiří, Dagmar DLOUHÁ a Petr KUČERA. Study of the necessity of use of virtual origin in assessment of selected Fire Plume characteristics. MM Science Journal. Praha: MM Publishing, 2016, 2016(NOVEMBER), s. 1424-1428. ISSN 1803-1269. [Detail]
SWACZYNA, Martin a Petr VOLNÝ. Rovnoměrný šikmý vrh. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. Jednota českých matematiků a fyziků, 2016, 61(1), s. 52-68. ISSN 0032-2423. [Detail]
SYSALA, Stanislav, Martin ČERMÁK, Tomas KOUDELKA, Jaroslav KRUIS, Jan ZEMAN a Radim BLAHETA. Subdifferential-based implicit return-mapping operators in computational plasticity. ZAMM Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik. Wiley-VCH, 2016, 96(11), s. 1318-1338. ISSN 0044-2267. [Detail]

Příspěvek ve sborníku

PECHA, Marek a Martin ČERMÁK. Segmentations for piecewise smooth pictures in PERMON. In: AIP Conference Proceedings. Volume 1738. New York: American Institute of Physics, 2016. s. nestránkováno. ISBN 978-0-7354-1392-4. [Detail]
ČERMÁK, Martin, Václav HAPLA, David HORÁK, Lukáš POSPÍŠIL, Alena VAŠATOVÁ a Alexandros MARKOPOULOS. PERMON software toolbox as solver of contact problems in mechanics. In: AIP Conference Proceedings. Volume 1738. New York: American Institute of Physics, 2016. s. nestránkováno. ISBN 978-0-7354-1392-4. [Detail]
BOHÁČ, Zdeněk, Jarmila DOLEŽALOVÁ a Pavel KREML. IS THE LARGE NUMBER OF STUDY MATERIALS A BENEFIT?. In: Aplimat : 15th Conference on Applied Mathematics 2016 : proceedings : February 2-4, 2016, Bratislava, Slovak Republic. Bratislava: Slovak University of Technology, 2016. s. 90-96. ISBN 978-80-227-4531-4. [Detail]
STANĚK, František, Radomír GRYGAR, Jan JELÍNEK, Marcela JAROŠOVÁ a Jana STAŇKOVÁ. Metodické postupy tvorby a vizualizace 3D modelu Li-Sn-W ložiska Cínovec-východ. In: Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2016: IX. medzinárodná vedecko-odborná konferencia : zborník abstraktov : Demänovská dolina, 21.-23. september 2016, Slovenská republika. Košice: Technická univerzita Košice - Fakulta BERG, 2016. s. 1-12. ISBN 978-80-553-2603-0. [Detail]
ZAPLETAL, Jan, Michal MERTA a Martin ČERMÁK. BEM4I applied to shape optimization problems. In: ICNAAM 2015 : 13th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics : Rodhes, Greece, September 23-29, 2015. [Řecko]: American Institute of Physics Inc., 2016. s. 1-5. ISBN 978-0-7354-1392-4. [Detail]
HAPLA, Václav, David HORÁK, Lukáš POSPÍŠIL, Martin ČERMÁK, Alena VAŠATOVÁ a Radim SOJKA. Solving contact mechanics problems with PERMON. In: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). Volume 9611. Berlin: Springer, 2016. s. 101-115. ISBN 978-3-319-40360-1. [Detail]
VAŠATOVÁ, Alena, Martin ČERMÁK a Václav HAPLA. Parallel implementation of the FETI DDM constraint matrix on top of PETSc for the permonFLLOP package. In: Lecture Notes in Computer Science. Volume 9573. London: Springer Verlag, 2016. s. 150-159. ISBN 978-3-319-32148-6. [Detail]
KRČEK, Břetislav, Michaela BOBKOVÁ a Jiří KRČEK. A simplified calculation of some view factors for the crucible furnace. In: METAL 2016: conference proceedings : (reviewed version) : 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials : May 25th-27th 2016, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2016. s. 199-203. ISBN 978-80-87294-67-3. [Detail]
SKALNÝ, Pavel. Evaluation and Identifying the Ductile Fracture Area of X70 Steel from DWTT Broken Specimens. In: Procedia Structural Integrity. Volume 2. Amsterdam: Elsevier, 2016. s. 3727-3734. ISBN 978-1-5108-2701-1. [Detail]
STANĚK, František, Marcela JAROŠOVÁ a Jana STAŇKOVÁ. Algoritmizace tvorby a vizualizace 3D modelu Li-Sn-W ložiska Cínovec východ. In: Sborník z 25. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 116-134. ISBN 978-80-248-3992-9. [Detail]
JAROŠOVÁ, Marcela, František STANĚK a Jana STAŇKOVÁ. Algoritmizace a vizualizace 3D modelu technologických parametrů kaolínu na ložisku Jimlíkov. In: Sborník z 25. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 27-38. ISBN 978-80-248-3992-9. [Detail]
KRČEK, Břetislav, Michaela BOBKOVÁ a Jiří KRČEK. Indexy směrovosti pro kelímkovou pec s konvexním kelímkem. In: Sborník z 25. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 50-53. ISBN 978-80-248-3992-9. [Detail]
GONDEK, Horst, Leo BOHÁČ a Dagmar DLOUHÁ. Vyhodnocení teoretického výpočtu dynamiky dopadové stolice s impaktními tyčemi na kolesovém rýpadle KU 300 s praktickými výsledky měření. In: Výskum, výroba a použitie oceľových lán, dopravníkov a ťažných zariadení: 19. medzinárodná konferencia VVaPOL 2016 : zborník prednášok : 20.-23. september 2016, Grandhotel Permon, Vysoké Tatry - Podbanské. Košice: Technická univerzita v Košicích, 2016. s. 96-101. ISBN 978-80-553-2607-8. [Detail]

Příspěvek ve sborníku nehodnocený

VOLNÁ, Jana a Petr VOLNÝ. Síť válce v GeoGebře. In: Geometry and Graphics 2016 : proceedings of the 25th symposium on computer geometry SCG‘2016 : September 12-15, 2016, Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 193-197. ISBN 978-80-7464-873-1. [Detail]
DLOUHÁ, Dagmar a Radka HAMŘÍKOVÁ. 3D GeoGebra v deskriptivní geometrii. In: Geometry and Graphics 2016 : proceedings of the 25th symposium on computer geometry SCG‘2016 : September 12-15, 2016, Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. ISBN 978-80-7464-873-1. [Detail]
SWACZYNA, Martin a Petr VOLNÝ. Draining fluid from a solid of revolution. In: Sborník z 25. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 135-149. ISBN 978-80-248-3992-9. [Detail]
VOLNÁ, Jana a Petr VOLNÝ. Smooth manifolds - examples. In: Sborník z 25. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 183-188. ISBN 978-80-248-3992-9. [Detail]
VOLNÝ, Petr. Rotační plochy v GeoGebře. In: Sborník z 25. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. IX-XII. ISBN 978-80-248-3992-9. [Detail]
DLOUHÁ, Dagmar a Radka HAMŘÍKOVÁ. 3D modelování prostorových úloh v deskriptivní geometrii. In: Sborník z 25. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. XIII-XVII. ISBN 978-80-248-3992-9. [Detail]
VOLNÁ, Jana. Síť jehlanu a kuželu v GeoGebře. In: Sborník z 25. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. XXV-XXX. ISBN 978-80-248-3992-9. [Detail]

Konference, workshop, výstava - uspořádání

KUČERA, Radek, Jarmila DOLEŽALOVÁ, Pavel KREML, Jarmila DOLEŽALOVÁ, Zdeněk BOHÁČ, Pavel KREML a Zuzana MORÁVKOVÁ. Moderní matematické metody v inženýrství - 25. ročník mezinárodního semináře. 2016. [Detail]

Kniha nehodnocená

SCHREIBEROVÁ, Petra, Petr VOLNÝ, Jitka KRČKOVÁ, Jiří KRČEK, Marcela JAROŠOVÁ a Viktor DUBOVSKÝ. Matematika III: Pracovní listy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3875-5. [Detail]
DLOUHÁ, Dagmar a Radka HAMŘÍKOVÁ. PRACOVNÍ MATERIÁLY Z DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE PRO HGF. Ostrava: VŠB-TUO, 2016. ISBN 978-80-248-3897-7. [Detail]