Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Článek

ČERMÁK, Martin, Tomáš KOZUBEK, Stanislav SYSALA a Jan VALDMAN. A TFETI domain decomposition solver for elastoplastic problems. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION. Academic Press, Elsevier Science Inc, 2014, 231(1), s. 634-653. ISSN 0096-3003. [Detail]
SKALNÝ, Pavel. An Application of Graph theory in Markov chains reliability analysis. Advances in Electrical and Electronic Engineering. VŠB - Technical University of Ostrava, 2014, 12(2), s. 154-159. ISSN 1336-1376. [Detail]
DLOUHÁ, Dagmar a Horst GONDEK. Utilisation of the Simulated Annealing Method for optimisation of configuration of cutters on the cutterhead. Global Journal for Research analysis. Ahmedabad: Global Journal for Research analysis, 2014, 3(1), s. 56-57. ISSN 2277-8160. [Detail]
SWACZYNA, Martin a Petr VOLNÝ. Uniform projectile motion: dynamics, symmetries and conservation laws. Reports on Mathematical Physics. PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2014, 73(2), s. 177-200. ISSN 0034-4877. [Detail]

Příspěvek ve sborníku

ČERMÁK, Martin, Tomáš KARÁSEK a Michal MERTA. Parallel Solution of Elastoplastic Problems with Numerical Experiments. In: 11th World Congress on Computational Mechanics, WCCM 2014, 5th European Conference on Computational Mechanics, ECCM 2014 and 6th European Conference on Computational Fluid Dynamics, ECFD 2014. Barcelona: International Center for numerical methods in Engineering (CIMNE), 2014. s. 432-443. ISBN 978-84-942844-7-2. [Detail]
HAPLA, Václav, Martin ČERMÁK, Alexandros MARKOPOULOS a David HORÁK. FLLOP: A massively parallel solver combining FETI domain decomposition method and quadratic programming. In: 16th IEEE International Conference on High Performance Computing and Communications, HPCC 2014. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014. s. 320-327. ISBN 978-1-4799-6123-8. [Detail]
BOHÁČ, Zdeněk, Jarmila DOLEŽALOVÁ a Pavel KREML. PROBLÉMY STUDIA V PRVNÍM ROČNÍKU VŠB-TU OSTRAVA. In: APLIMAT 2014 : 13th Conference do Applied Mathematics : February 4 - 6, 2014, Bratislava. Bratislava: STU Bratislava, 2014. s. 34-43. ISBN 978-80-227-4140-8. [Detail]
ČERMÁK, Martin a Stanislav SYSALA. Total-FETI method for solving contact elasto-plastic problems. In: Lecture Notes in Computational Science and Engineering. Volume 98. Berlin: Springer, 2014. s. 955-965. ISBN 978-3-319-05788-0. [Detail]
PALÁČEK, Radomír. Zermelo navigation problem: simulation of a 2-dimensional situation. In: Moderní matematické metody v inženýrství : česko-polský seminář (3mi) : sborník z 23. semináře : 2.6. - 4.6.2014, Horní Lomná. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 110-114. ISBN 978-80-248-3610-2. [Detail]
PALÁČEK, Radomír. Zermelo navigation problem: simulation of a 2-dimensional situation. In: Moderní matematické metody v inženýrství : česko-polský seminář (3mi) : sborník z 23. semináře : 2.6. - 4.6.2014, Horní Lomná. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 174 - 178. ISBN 978-80-248-3611-9. [Detail]
KRČEK, Břetislav a Michaela BOBKOVÁ. Radiation heat transfer in the crucible furnace. In: Moderní matematické metody v inženýrství : česko-polský seminář (3mi) : sborník z 23. semináře : 2.6. - 4.6.2014, Horní Lomná. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 82-86. ISBN 978-80-248-3610-2. [Detail]
KREML, Pavel. MATEMATIKA V I. ROČNÍKU FAST VŠB-TU OSTRAVA Z POHLEDU STUDENTŮ. In: Moderní matematické metody v inženýrství : česko-polský seminář (3mi) : sborník z 23. semináře : 2.6. - 4.6.2014, Horní Lomná. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 87-90. ISBN 978-80-248-3611-9. [Detail]
PALÁČEK, Radomír. Klasifikace kuželoseček. In: Moderní matematické metody v inženýrství : česko-polský seminář (3mi) : sborník z 23. semináře : 2.6. - 4.6.2014, Horní Lomná. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. XIII-XX. ISBN 978-80-248-3611-9. [Detail]
PALÁČEK, Radomír a Zuzana MORÁVKOVÁ. Generování příkladů z lineární algebry. In: Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2014 : Srní na Šumavě, 6.-8. listopadu 2014. Plzeň: Vydavatelský servis, 2014. s. 139-144. ISBN 978-80-86843-46-9. [Detail]
GONDEK, Horst a Dagmar DLOUHÁ. Inovace dobývací a razicí techniky v OKD. a.s. In: TEMAG 2014 : trwałość elementów i węzłów konstrukcyjnych maszyn górniczych : XXII międzynarodowa konferencija naukowo-techniczna : Gliwice-Ustroń, 22-24 października 2014. Katowice: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 2014. s. 83-91. ISBN 978-83-60837-81-8. [Detail]
GONDEK, Horst a Dagmar DLOUHÁ. OPTIMALIZACE PROCESU ROZPOJOVÁNÍ S POMOCÍ ZNALOSTI ROZVALU A SNÍŽENÍ POČTU NOŽŮ NA ROZPOJOVACÍM ORGÁNU. In: TEMAG 2014 : trwałość elementów i węzłów konstrukcyjnych maszyn górniczych : XXII międzynarodowa konferencija naukowo-techniczna : Gliwice-Ustroń, 22-24 października 2014. Katowice: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 2014. s. 93-103. ISBN 978-83-60837-81-8. [Detail]

Příspěvek ve sborníku nehodnocený

VOLNÁ, Jana. Linear algebra and data encryption. In: Moderní matematické metody v inženýrství : česko-polský seminář (3mi) : sborník z 23. semináře : 2.6. - 4.6.2014, Horní Lomná. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 255-260. ISBN 978-80-248-3611-9. [Detail]
VOLNÝ, Petr. Hamilton equations, field theory. In: Moderní matematické metody v inženýrství : česko-polský seminář (3mi) : sborník z 23. semináře : 2.6. - 4.6.2014, Horní Lomná. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 261-266. ISBN 978-80-248-3611-9. [Detail]
DLOUHÁ, Dagmar a Radka HAMŘÍKOVÁ. MATEMATIKA V PROJEKTU AMBASADOŘI PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ. In: Moderní matematické metody v inženýrství : česko-polský seminář (3mi) : sborník z 23. semináře : 2.6. - 4.6.2014, Horní Lomná. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 27-31. ISBN 978-80-248-3611-9. [Detail]
VOLNÁ, Jana a Petr VOLNÝ. Šifrování jako aplikace lineární algebry v GeoGebře. In: Moderní matematické metody v inženýrství : česko-polský seminář (3mi) : sborník z 23. semináře : 2.6. - 4.6.2014, Horní Lomná. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. IV-VII. ISBN 978-80-248-3611-9. [Detail]
HAMŘÍKOVÁ, Radka a Dagmar DLOUHÁ. Ambasadoři vědy - matematika a deskriptivní geometrie pro budoucí posluchače VŠB-TU. In: Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2014 : Srní na Šumavě, 6.-8. listopadu 2014. Plzeň: Vydavatelský servis, 2014. ISBN 978-80-86843-46-9. [Detail]

Abstrakt nebo poster ve sborníku

SWACZYNA, Martin a Petr VOLNÝ. Uniform projectile motion as a nonholonomic system with a nonlinear constraint. Prešov: University of Prešov, 2014. 32-33 s. ISBN 978-80-555-1087-3. [Detail]
VOLNÁ, Jana. Representation of variational sequence. Prešov: University of Prešov, 2014. 36-39 s. ISBN 978-80-555-1087-3. [Detail]

Konference, workshop, výstava - uspořádání

KUČERA, Radek, Radek KUČERA, Pavel KREML, Zdeněk BOHÁČ, Jarmila DOLEŽALOVÁ, Jarmila DOLEŽALOVÁ a Zuzana MORÁVKOVÁ. Moderní matematické metody v inženýrství, česko-polský seminář. 2014. [Detail]
BĚLOHLÁVKOVÁ, Jana, Radomír PALÁČEK, Petra SCHREIBEROVÁ, Jana VOLNÁ, Petr VOLNÝ a Zuzana MORÁVKOVÁ. Využití GeoGebry ve výuce matematiky a geometrie. 2014. [Detail]

Mapa

STANĚK, František, Jan JELÍNEK, Rastislav KUBALA, Kateřina KARASOVÁ, Juraj KISZTNER a Jana STAŇKOVÁ. Svazek specializovaných map s odborným obsahem KVALITATIVNÍ PARAMETRY SPODNÍ LÁVKY DUBŇANSKÉ SLOJE V GEOLOGICKÉ MOCNOSTI (rohatecko – bzenecko - strážnická část jihomoravského lignitového revíru). 2014. [Detail]
STANĚK, František, Jan JELÍNEK, Rastislav KUBALA, Kateřina KARASOVÁ, Juraj KISZTNER a Jana STAŇKOVÁ. Svazek specializovaných map s odborným obsahem KVALITATIVNÍ PARAMETRY SPODNÍ LÁVKY DUBŇANSKÉ SLOJE V BILANCOVANÉ MOCNOSTI S MAXIMÁLNÍM OBSAHEM POPELA Ad = 50% (rohatecko – bzenecko - strážnická část jihomoravského lignitového revíru). 2014. [Detail]
STANĚK, František, Jan JELÍNEK, Rastislav KUBALA, Kateřina KARASOVÁ, Juraj KISZTNER a Jana STAŇKOVÁ. Svazek specializovaných map s odborným obsahem KVALITATIVNÍ PARAMETRY SPODNÍ LÁVKY DUBŇANSKÉ SLOJE V BILANCOVANÉ MOCNOSTI S MAXIMÁLNÍM OBSAHEM POPELA Ad = 30% (rohatecko – bzenecko - strážnická část jihomoravského lignitového revíru). 2014. [Detail]
JELÍNEK, Jan, František STANĚK, Rastislav KUBALA, Kateřina KARASOVÁ, Juraj KISZTNER a Jana STAŇKOVÁ. Svazek specializovaných map s odborným obsahem KVALITATIVNÍ PARAMETRY SPODNÍ LÁVKY DUBŇANSKÉ SLOJE V BILANCOVANÉ MOCNOSTI S MAXIMÁLNÍM OBSAHEM POPELA Ad = 40% (rohatecko – bzenecko - strážnická část jihomoravského lignitového revíru). 2014. [Detail]
JELÍNEK, Jan, František STANĚK, Rastislav KUBALA, Kateřina KARASOVÁ, Juraj KISZTNER a Jana STAŇKOVÁ. Svazek specializovaných map s odborným obsahem KVALITATIVNÍ PARAMETRY SPODNÍ LÁVKY DUBŇANSKÉ SLOJE V BILANCOVANÉ MOCNOSTI S MAXIMÁLNÍM OBSAHEM POPELA Ad = 35% (rohatecko – bzenecko - strážnická část jihomoravského lignitového revíru). 2014. [Detail]

Software

HAPLA, Václav, Martin ČERMÁK, David HORÁK, Lukáš POSPÍŠIL a Alena VAŠATOVÁ. PermonQP. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / IT4Innovations, 2014. [Detail]
MARKOPOULOS, Alexandros, Lubomír ŘÍHA, Václav HAPLA, Martin ČERMÁK a Milan JAROŠ. PermonCube. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]

Kniha nehodnocená

DLOUHÁ, Dagmar, Radka HAMŘÍKOVÁ, Zuzana MORÁVKOVÁ a Michaela BOBKOVÁ. Matematika I: Pracovní listy. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3323-1. [Detail]
VOLNÝ, Petr, Petra SCHREIBEROVÁ, Zuzana MORÁVKOVÁ a Radomír PALÁČEK. Matematika II: Pracovní listy. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3324-8. [Detail]