Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Akce v roce 2018

Výjezdy s GeoGebrou, 6. 12. 2018, Ostrava

GeoGebra institut Ostrava

Posledním z 12 výjezdů po základních a středních školách konaných v roce 2018 byla návštěva Wichterlova gymnázia v Ostravě, kde jsme se potkali se studenty tercie.

Den zlepši si techniku s VŠB-Technickou univerzitou Ostrava

45638655_2131982580357481_2158670779380662272_n

Jak matematik vidí svět?

V rámci univerzitní akce Zlepši si techniku vystoupili u společného stánku opět matematické katedry fakult strojní a stavební a zájemcům z řad základních a středních škol ukazovali čím se ve své profesi zabývá matematik. Snažili jsme se studentům ukázat krásu prostorové představivosti a seznamovali je pomocí soutěžního úkolu s tím, jak se liší geometrie v prostoru od geometrie v rovině. Na akci jsme prezentovali také naše projekty. U stánku jste mohli potkat spoustu tutorů Math Support Centre a také kolegy z GeoGebra institutu.

Akce proběhla ve čtvrtek 8.11.2018 v 9-14 hodin

Tutoriál v Math Support centre: Naučme se derivovat!, 7. 11. 2018

tutDER

Dobrovolný seminář pro studenty prvního ročníku VŠB, při kterém jsme se snažili procvičit všechny pravidla na derivování funkcí. Ukazovali jsme studentům, jak poznají, kterým pravidlem se řídit při konkrétních zadáních. Trénovali jsme také úpravu výrazu do tvaru vhodného pro další výpočty. Vše jsme ukazovali na typických funkcích, které studenti mohou potkat u semestrálních prací, zápočtových a zkouškových písemek. Na závěr jsme ukazovali využití derivace při řešení praktické extremální úlohy.

Tutoriálu se zúčastnilo 25 studentů a vedli jej Kateřina Kozlová a Arnošt Žídek.

středa 7.11.2018, NK 201

Tutoriál v Math Support centre: Náhodné veličiny a kde je najít, 31.10.2018

tutFCE

První dobrovolný seminář ze Statistiky. Seznámili jsme studenty s různými náhodnými veličinami a jejich rozděleními. Ukazovali jsme, jak poznat veličinu diskrétní od veličiny spojité a o které rozdělení pravděpodobnosti se jedná při různých praktických úlohách. Reálné úlohy z praxe jsme pak nejen počítali, ale také zpracovávali v Geogebře i Excelu.

Tutoriál vedly Petra Schreiberová a Marcela Rabasová.

středa 31.10.2018, NK 201

Přednáška: Smíšená metoda konečných prvků

přednáška z cyklu prof. RNDr. Jaroslava Haslingera, DrSc.

čtvrtek 18.10.2018

Tutoriál v Math Support centre: Nebojte se funkcí!, 18.10.2018

tutFCE

Dobrovolný seminář, kde jsme studentům vysvětlovali grafy jednotlivých elementárních funkcí a ukazovali, jakým způsobem s nimi pracovat a jak ovlivňují změny jednotlivých parametrů ve funkčních předpisech chování grafů příslušných funkcí. Vše jsme ukazovali na příkladech od jednoduchých funkcí lineárních či kvadratických až po funkce exponenciální, logaritmické a goniometrické. Situace si studenti mohli prohlédnout i na počítačovém programu Geogebra. Na závěr jsme se dostali až k řetězovce - grafu hyperbolického kosinu.

Tutoriál vedly Zuzana Morávková, Monika Jahodová a Jana Volná.

čtvrtek 18.10.2018, NK 201

Noc vědců 2018, 5.10.2018

Tentokrát obsadili matematici FS a FAST tři stanoviště. V počítačové učebně nové knihovny si mohli návštěvníci vyzkoušet práci s GeoGebrou. Podle připraveného návodu si mohli vytvořit například počítačovou modelaci 3D sluneční soustavy nebo animaci slunečníku a 3D brýle si nakonec odnesli domů. V místnosti MSC si mohli návštěvníci potrápit hlavu našimi hlavolamy. Ti mladší se z dramatické ukázky dozvěděli o kouzlu nekonečna a jak seřadit všechny zlomky. Pro starší byla připravena přednáška o významných českých matematicích. A kdo věnoval matematice celé odpoledne, dozvěděl se, co se v matematice událo za posledních čtyři tisíce let.

Art & Science 2018

6.9.2018 se na akci Art & Science pod jedním stanem sešli matematici stavební a strojní fakulty. Dopoledne u nás procvičili své mozky středoškoláci při výpočtu obvodu a obsahu zajímavého mnohoúhelníku, odpoledne jsme u stánku přivítali návštěvníky všech věkových kategorií. Naším cílem bylo ukázat, jak může pomoci jednoduché matematické struktury vzniknou téměř umělecké dílo. Papírové čtyřstěny, které jste nám pomohli vytvořit, se postupně stávaly součástí Sierpińského čtyřstěnu. I přes nelehkou strategickou pozici, kdy nám z jedné strany konkurovalo laserové bludiště a z druhé strany studentská formule, nabýval s rostoucí pyramidou náš stánek na popularitě a v šest večer jsme dětem museli "rvát" pastelky a nůžky z rukou, abychom mohli skončit. Vzhledem k výsledku, ke kterému jsme se dopracovali (128 dílků z plánovaných 1024), máme o program postaráno na dalších sedm let. Moc všem za dnešek děkuji, byli jste úžasní !!!