Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Článek

KOZUBEK, Tomáš, Vít VONDRÁK, Martin MENŠÍK, David HORÁK, Zdeněk DOSTÁL, Václav HAPLA, Pavla KABELÍKOVÁ a Martin ČERMÁK. Total FETI domain decomposition method and its massively parallel implementation. Advances in Engineering Software. Amsterdam: Elsevier, 2013, 60-61(June-July 2013), s. 14-22. ISSN 0965-9978. [Detail]
BLAHETA, Radim, Petr BYCZANSKI, Martin ČERMÁK, Rostislav HRTUS, Roman KOHUT, Alexej KOLCUN, Josef MALÍK a Stanislav SYSALA. Analysis of Äspö Pillar Stability Experiment: Continuous thermo-mechanical model development and calibration. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering. Institute of Rock and Soil Mechanics, Chinese Academy of Sciences, 2013, 5(2), s. 124-135. ISSN 1674-7755. [Detail]
SWACZYNA, Martin a Petr VOLNÝ. Geometric concept of isokinetic constraint for a system of particles. Miskolc Mathematical Notes. Miskolc: Miskolc University Press, 2013, 14(2), s. 697-704. ISSN 1787-2405. [Detail]

Článek nehodnocený

VOLNÁ, Jana a Petr VOLNÝ. GeoGebra - efektivní nástroj vhodný pro studium a praxi. Magazín Security. Praha: FAMily media, spol. s. r. o., 2013, XVIII(111), s. 20-22. ISSN 1210-8723. [Detail]
BOHÁČ, Zdeněk a Zygmunt KORBAN. The use of the development index in the assessment of occupational health and safety conditions – case study. Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, Řada bezpečnostní inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013, 8(2-2013), s. 1-5. ISSN 1801-1764. [Detail]

Příspěvek ve sborníku

BOHÁČ, Zdeněk, Jarmila DOLEŽALOVÁ a Pavel KREML. PROBLEMATIKA VYHODNOCENÍ EVALUAČNÍHO DOTAZNÍKU. In: APLIMAT 2013 : 12th Conference on Applied Mathematics : proceedings : February 5-7, 2013, Bratislava, Slovak Republic. Bratislava: Institute of Mathematics and Physics, Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology, 2013. s. 1-8. ISBN 978-80-227-3865-1. [Detail]
ČERMÁK, Martin, Jaroslav HASLINGER a Stanislav SYSALA. Numerical solution of perfect plastic problems with contact: PART II - Numerical realization. In: Computational plasticity XII : fundamentals and applications : Barcelona, Spain, 3-5 September 2013 : [proceedings]. Barcelona: CIMNE, 2013. s. 999-1009. ISBN 978-84-941531-5-0. [Detail]
KRČEK, Břetislav a Michaela BOBKOVÁ. Příspěvek k výuce diferenciálních rovnic. In: Moderní matematické metody v inženýrství : sborník z 22. semináře : [3.-5. června 2013 v Beskydech v Horní Lomné u Jablunkova]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 65-70. ISBN 978-80-248-3233-3. [Detail]
KRACÍK, Jan a Pavel SKALNÝ. Analysis of Time Evolution of Load Cycles in Steel Structures. In: Safety, reliability and risk analysis : beyond the horizon. Boca raton: CRC Press, 2013. s. 1419-1425. ISBN 978-1-138-00123-7. [Detail]
DLOUHÁ, Dagmar, Václav PŘIBÍK a Anna PLCHOVÁ. Optimalizace konfigurace nožů na rozpojovacím orgánu důlního kombajnu. In: Trwałość elementów i węzłów konstrukcyjnych maszyn górniczych : TEMAG 2013 : XXI Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013. s. 30-34. ISBN 978-83-60837-69-6. [Detail]

Příspěvek ve sborníku nehodnocený

SMETANOVÁ, Dana, Jana VOLNÁ a Petr VOLNÝ. Geometrická formulace Hamiltonovy teorie. In: Matematika na vysokých školách : sborník (10. ročníku) semináře : diferenciální rovnice a prostory funkcí : Herbertov, 9.-11. září 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. s. 120-125. ISBN 978-80-01-05325-6. [Detail]
VOLNÝ, Petr a Petra SCHREIBEROVÁ. Worksheets for mathematics. In: Modern Mathematical Methods in Engineering : Czech-Polish Colloquium (3mi) : proceedings 22nd colloquium : June 3-5, 2013, Horní Lomná. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. s. 105-108. ISBN 978-80-248-3234-0. [Detail]
STRYJA, Jakub. Existence, uniqueness and asymptotic behavior of solutions of singular second order ODE. In: Modern Mathematical Methods in Engineering : Czech-Polish Colloquium (3mi) : proceedings 22nd colloquium : June 3-5, 2013, Horní Lomná. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3234-0. [Detail]
SCHREIBEROVÁ, Petra a Petr VOLNÝ. Worksheets for Mathematics. In: Moderní matematické metody v inženýrství : sborník z 22. semináře : [3.-5. června 2013 v Beskydech v Horní Lomné u Jablunkova]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 144-147. ISBN 978-80-248-3233-3. [Detail]
PALÁČEK, Radomír a Dagmar DLOUHÁ. Vytvoření e-learningových kurzů s multimediálními studijními materiály pro matematické předměty na vybraných fakultách VŠB-TU Ostrava. In: Moderní matematické metody v inženýrství : sborník z 22. semináře : [3.-5. června 2013 v Beskydech v Horní Lomné u Jablunkova]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 22-26. ISBN 978-80-248-3233-3. [Detail]
PALÁČEK, Radomír. „Art“ GeoGebra - Geometrické vzory. In: Moderní matematické metody v inženýrství : sborník z 22. semináře : [3.-5. června 2013 v Beskydech v Horní Lomné u Jablunkova]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. \'XXVII\' – \'XXXIII\'. ISBN 978-80-248-3233-3. [Detail]
PALÁČEK, Radomír a Dagmar DLOUHÁ. Využití GeoGebry a Gnuplotu při vytváření e-learningových studijních materiálů pro matematické předměty. In: Sborník příspěvků 33. konference o geometrii a grafice : [Horní Lomná, 9.-12.9.2013]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 181-186. ISBN 978-80-248-3251-7. [Detail]
VOLNÝ, Petr a Petra SCHREIBEROVÁ. Možnosti použití GeoGebry a Gnuplotu při tvorbě pracovních listů do Matematiky II. In: Sborník příspěvků 33. konference o geometrii a grafice : [Horní Lomná, 9.-12.9.2013]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 215-220. ISBN 978-80-248-3251-7. [Detail]
SCHREIBEROVÁ, Petra a Petr VOLNÝ. Zkušenosti s přípravou a využitím pracovních listů do Matematiky II. In: Užití počítačů ve výuce matematiky : sborník příspěvků 6. konference : 7.11.2013 - 9. 11. 2013, České Budějovice. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013. s. 337-343. ISBN 978-80-7394-448-3. [Detail]
PALÁČEK, Radomír a Dagmar DLOUHÁ. Podpora výuky matematiky e-learningovými kurzy s multimediálními studijními materiály. In: Užití počítačů ve výuce matematiky : sborník příspěvků 6. konference : 7.11.2013 - 9. 11. 2013, České Budějovice. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013. s. 263-269. ISBN 978-80-7394-448-3. [Detail]

Konference, workshop, výstava - uspořádání

DOLEŽAL, Jiří, Jarmila DOLEŽALOVÁ, Milan DOLEŽAL, Ivan KOLOMAZNÍK, Dagmar DLOUHÁ a Radka HAMŘÍKOVÁ. 33. KONFERENCE O GEOMETRII A GRAFICE. 2013. [Detail]
MORÁVKOVÁ, Zuzana, Petr VOLNÝ, Jana BĚLOHLÁVKOVÁ, Dagmar DLOUHÁ, Petra SCHREIBEROVÁ, Radomír PALÁČEK a Radka HAMŘÍKOVÁ. Využití GeoGebry ve výuce matematiky a geometrie. 2013. [Detail]
KUČERA, Radek, Jarmila DOLEŽALOVÁ, Zdeněk BOHÁČ, Ivan KOLOMAZNÍK, Pavel KREML a Zuzana MORÁVKOVÁ. Moderní matematické metody v inženýrství, česko - polský seminář. 2013. [Detail]

Software

ĎURIŠ, Lukáš, Josef ALDORF, František STANĚK a Jana STAŇKOVÁ. PILOT. VŠB-TUO, Fakulta stavební, 2013. [Detail]